Fórum ÚNSS

Informačné technológie => Technická poradňa => Téma založeno: KS BA 6. Květen 2011, 07:48:50

Název: Sčítanie obyvateľstva 2011
Přispěvatel: KS BA 6. Květen 2011, 07:48:50
Nevidiaci používatelia počítačov si budú môcť samostatne vyplniť sčítacie formuláre.
ÚNSS spolupracovala so Štatistickým úradom a dodávateľom programového vybavenia pre sčítanie ľudu na zabezpečení prístupnosti on-line sčítacích formulárov na webovom sídle www.scitanie2011.sk. Zámer sa pomerne dobre vydaril. Používateľom čítača obrazovky JAWS odporúčame použiť prehliadač Firefox. Používateľom čítača obrazovky NVDA odporúčame použiť jeho najnovšiu verziu. On-line čítacie formuláre budú pre nevidiacich záujemcov prístupné v rovnakom čase ako pre všetkých záujemcov o elektronické sčítanie, t. j. od 21. do 29. mája 2011.


CETIS - ÚNSS