Fórum ÚNSS

Informačné technológie => Prístupné programy a hry => Téma založeno: ondrej_rosik 26. Červenec 2010, 14:27:13

Název: Dropbox - zdieľanie a záĺohovanie súborov
Přispěvatel: ondrej_rosik 26. Červenec 2010, 14:27:13
    Dropbox je on-line služba na zdieľanie a zálohovanie súborov.

    Stručný prehľad funkcii (podrobný popis je nižšie)
- 2 GB voľného miesta (+ 250 MB za každého, kto sa vďaka Vám pridá k Dropboxu resp. +250 MB ak sa k Dropboxu pridáte vďaka niekomu vy)
- jednoduchá správa súborov priamo z počítača (ctrl+c, ctrl+v, F2, del...)
- inteligentné správanie pri kopírovaní, premenovaní, vystrihnutí súboru (obsah súboru neuploaduje, ale jednoducho vykoná tú istú operáciu na serveri Dropboxu)
- vie pokračovať v sťahovaní zo servera /nahrávaní súboru na server ak sa prerušilo spojenie alebo bol Dropbox klient ukončený
- Podpora lan sync (ak zdieľate priečinok z človekom, ktorý je pripojený do rovnakej lan siete, súbor si stiahne priamo od vás a nie zo servera, čo značne zrýchli prenos)
- priame URL k súborom (toto využívam najčastejšie - k súboru, ktorý ste nahrali na Dropbox sa pridelí vlastná URL adresa, ktorú môžete niekomu poslať. URL odkazuje priamo na súbor, takže žiadne kódy z obrázka, rovno sa otvorí preberanie súborov)

    Úvod alebo ako to funguje

    Dropbox môžete použiť na synchronizáciu súborov medzi jednotlivými počítačmi alebo na zdieľanie súborov alebo priečinkov. Funguje to tak, že sa zaregistrujete, nainštalujete si Dropbox klienta a do vopred nadefinovaného priečinka kopírujete súbory. Dropbox klient je relatívne prístupný. Keďže nie je lokalizovaný do slovenčiny, budem jednotlivé hlásenia opisovať podrobne.

    Registrácia a inštalácia

    Ak sa chcete zaregistrovať, môžete použiť odkaz
https://www.dropbox.com/referrals/NTYwNDI1Nzc5
je to moja pozvánka, takže k 2 GB miesta dostanete ešte 250 MB voľného miesta. A takisto dostanem 250 MB miesta ja. Ak z rôznych dôvodov nechcete použiť tento odkaz, zaregistrujte sa tu:
https://www.dropbox.com/login?cont=https%3A//www.dropbox.com/referrals#register
popis editačných polí:
First name: krstné meno
Last name: priezvisko
email: platná e-mailová adresa
password: vaše heslo
create account: vytvoriť účet
Po vytvorení účtu dostanete e-mail (nevyžaduje potvrdenie odkazu)

    Inštalácia

Dropbox klienta si môžete stiahnuť tu:
http://cdn.dropbox.com/Dropbox%200.7.110.exe
    Spustite súbor Dropbox 0.7.110.exe
    Ak nie ste prihlásený ako administrátor počítača, zadajte užívateľské meno a heslo administrátora.
1) úvodná obrazovka informuje o tom, že sa chystáte nainštalovať Dropbox software na váš počítač. Ak chcete pokračovať kliknite na tlačidlo Install, ak nie, kliknite na Cancel
2) spustí sa inštalácia (trvá to asi 15 sekúnd)
      3) potom sa objaví obrazovka, kde určujete, či máte alebo nemáte Dropbox účet. Ak ste sa zaregistrovali na stránke Dropboxu, vyberte "I already have a Dropbox account". Ak vám JAWS nečíta prepínač pod šípkami, presuňte PC kurzor k JAWS kurzoru.
4) kliknite na tlačidlo next.
5) vyplňte polia tak, ako pri registrácii (e-mail a heslo). Do poľa computer name zadajte názov počítača (formálna vec, napíšte tam hocičo, pod týmto názvom sa zobrazí počítač v nastaveniach účtu) . Po vyplnení údajov kliknite na tlačidlo next
6) v ďalšom okne sa otvorí Dropbox tour, čo je akýsi sprievodca Dropboxom, kliknite na Skyp tour.
7) v poslednom okne sú tieto možnosti:
- Add a shortcut to Dropbox on my Desktop: vytvorí odkaz na pracovnej ploche
-I want to choose where to put my Dropbox folder: umožňuje nastaviť cestu k Dropbox priečinku, do ktorého budete pridávať súbory. Štandardne je to priečinok moje dokumenty /my Dropbox. Môžete ho zmeniť po kliknutí na tlačidlo Change.
8) kliknite na tlačidlo finish

    práca so súbormi
    Súbory a priečinky kopírujete na Dropbox štandardným spôsobom. Do schránky skopírujte súbor alebo priečinok, ktorý chcete uložiť na Dropbox server a prilepte ho do vášho Dropbox adresára. Súbor sa nakopíruje na server po spustení Dropbox aplikácie z štart menu alebo automaticky, ak je už Dropbox klient spustený.
Na systémovej lište sa zobrazuje ponuka Dropboxu spolu s aktuálnym stavom sťahovania / nahrávania.
napríklad: Uploading 1 file (8.2 KB/sec, 3 mins left)
nahrávam jeden súbor (rýchlosť 8.2 KB/sec, ostávajú tri minúty)
môže sa zobraziť tiež
downloading X files: sťahujem x súborov
connecting...: pripájam sa
all files up to date: všetky súbory sú na serveri.
Ako som už písal, Dropbox sa snaží správať inteligentne. Takže ak súbor alebo priečinok vystrihnete alebo prekopírujete na iné miesto v Dropbox priečinku, urobí tú istú operáciu na serveri (a na iných počítačoch pripojených k vášmu Dropbox účtu) bez zbytočného opakovaného uploadovania.

    Synchronizácia s inými počítačmi
Ak používate viacero počítačov, môžete súbory na Dropbox serveri synchronizovať s týmito počítačmi. (zíde sa, ak máte rozrobené nejaké dokumenty v domácom počítači a potrebujete k ním pristupovať napríklad z notebooku)
Je potrebné nainštalovať Dropbox na všetkých počítačoch, na ktorých si chcete synchronizovať súbory a všade zadať meno a heslo k vášmu účtu. Takto sa dá pracovať so súbormi, ktoré ste nahrali na Dropbox server z každého pripojeného počítača,
 pričom zmeny sa ukladajú a súbory sa synchronizujú na ostatných počítačoch.

   Vytvorenie priamej URL
    Aby ste mohli vytvoriť priamu URL k súboru, ktorý je na Dropboxe, musí byť tento súbor v priečinku "public". Tento priečinok je už vytvorený vo vašom Dropbox adresári po nainštalovaní softwaru. Po nakopírovaní súboru vyvolajte na požadovanom súbore kontextové menu a nájdite podmenu Dropbox a v ňom položku copy public link. Dropbox nakopíruje do schránky URL adresu k súboru, ktorú stačí prilepiť do mailu. URL k súboru funguje až kým ho nezmažete z Dropbox adresára alebo kým ho nepremenujete. Dokonca ak urobíte v súbore zmenu a uložíte ho pod tým istým názvom, URL ostane rovnaká.
Ak nemôžete nájsť v kontextovom menu podmenu Dropbox, uistite sa, že je Dropbox spustený - ak nie je, na systémovej lište by nemala byť ikona Dropboxu. Dropbox spustíte z pracovnej plochy, alebo z menu štart.
   Pozor: odkazy na súbory v public priečinku nie sú vyhľadatelné na Dropboxe. K odkazu sa dostane len ten /tí, ktorým ho pošlete.

    Zdieľanie priečinkov
    Priečinky môžete zdieľať len z užívateľmi Dropboxu. Zdieľanie funguje tak, že ten, s kým priečinok zdieľate má plný prístup k tomuto priečinku (môže mazať, premenovať súbor...) Zatiaľ sa nedajú nastavovať práva pre zdieľané priečinky.
    Zdieľanie je výhodné, ak chcete, aby mali k vašim súborom prístup viacerí užívatelia (napríklad školské poznámky, rozpracované rozhlasové vysielanie a pod).
Zdieľaný priečinok nemôže byť súčasťou Public priečinka, takže ak chcete zdieľať priečinok a súčasne chcete vytvárať verejné odkazy na súbory v ňom, musíte ho nakopírovať na server dvakrát. Raz ako priečinok do vášho Dropbox adresára a raz ako adresár do public priečinka.
   Ak chcete zdieľať priečinok, nakopírujte ho do vášho Dropbox priečinka (alebo do ľubovoľného podpriečinka v Dropbox priečinku) a v kontextovom menu nájdite podmenu Dropbox a otvorte položku share this folder.
Spustí sa predvolený internetový prehliadač a v ňom sa načíta webová stránka Dropboxu.
Do editačného poľa označeného ako "Enter recipient email addresses here" zadajte e-mailovú adresu človeka, s ktorým chcete zdieľať priečinok. Prípadne zadajte viacero adries oddelených čiarkami.
Do poľa "enter message" môžete zadať správu, ktorá sa zobrazí tým, s  ktorými zdieľate priečinok.
Formulár odošlite tlačidlom "share folder".
Ak človek, s ktorým zdieľate priečinok používa Dropbox, dostane mail v ktorom bude pozvánka do vášho priečinka +vaša správa. Užívateľ musí kliknúť na odkaz v maily a potvrdiť, že chce zdieľať priečinok kliknutím na tlačidlo "Accept"
Ak Dropbox ešte nepoužíva, dostane mail z informáciou o tom, že čosi také ako Dropbox existuje a že s ním chcete zdieľať priečinok.
    Ak chcete zdieľať priečinok z ďalšími používateľmi, nájdite v Dropbox priečinku daný priečinok a z Dropbox menu vyberte položku sharing options. Ďalších ľudí prizvete vyplnením formulára tak, ako keď ste pozývali prvých užívateľov do zdieľaného priečinka.
Ak chcete zobraziť všetkých ľudí, s ktorými zdieľate tento priečinok, kliknite na odkaz Members (členovia). Tu môžete aj zrušiť zdieľanie kliknutím na tlačidlo "unshare this folder".

    Nastavenia klienta

    Nastavenia Dropbox klienta otvoríte zo systémového panelu Dropbox>preferences
nasleduje popis jednotlivých nastavení:
Unlink this computer: Zruší zdieľanie  a synchronizáciu súborov s týmto počítačom
- move... zmeniť umiestnenie Dropbox priečinka
Show system tray notifications - zobrazuj upozornenia na systémovej lište (odporúčam nechať začiarknuté)
- start Dropbox on system startup (ak je začiarknuté, spustí Dropbox po štarte počítača) - ja mám vypnuté, spúšťam ho len ak niečo kopírujem, ale ak máte rýchle pripojenie tak vám môže vyhovovať aj spustenie hneď po zapnutí počítača
- Enable lan sinc (ak je začiarknuté, zisťuje, či človek, s ktorým zdieľate priečinok nie je pripojený do tej istej siete, ako vy. Ak áno, súbory nahrá na server a potom ich pošle po sieti druhému užívateľovi, prenos je tak rýchli, lebo druhý užívateľ si nesťahuje súbory z Dropbox servera)
V okne preferences je aj záložka network (sieť), ktorá ale nie je pre čítače obrazovky viditeľná - treba na ňu kliknúť ľavým tlačidlom myši
- automatically choose best upload rate - sám rozhodne o tom, ako rýchlo posielať súbory na server. Ak To chcete nastaviť vy, odčiarknite políčko a do poľa maximum upload rate napíšte požadovanú rýchlosť. 0 =neobmedzené
- rovnako funguje aj políčko maximum download rate, pričom určuje maximálnu rýchlosť sťahovania (ak sťahuje súbory, ktoré ste vytvorili na inom počítači, alebo ak sťahuje súbory zo zdieľaného priečinka)
- posledný prvok je prepínač. Odporúčam nechať na auto-detect proxi settings.
Nastavenia uložíte tlačidlom OK.


    Zistenie voľného miesta
    Voľné miesto zistíte  v Dropbox menu - je to napísané ako štvrtá položka z vrchu.
Môže tam byť napríklad 36.3 % of 2.3 GB used =používate 36.3 % z 2 GB

   Ukončenie Dropboxu

   program ukončíte vyvolaním položky Exit z Dropbox menu na systémovej lište.

    Webové rozhranie Dropboxu
   Ak nechcete alebo nemôžete inštalovať Dropbox klienta na počítač, môžete použiť webové rozhranie. Je však dosť neprístupné, takže ho používam len v ojedinelých prípadoch.
1) prihláste sa na váš účet na adrese www.getdropbox.com
2) ak chcete nahrať súbor, kliknite na odkaz files
3) teraz vyberte priečinok, do ktorého chcete nahrať súbor. Najlepšie tak, že ho nájdete v zozname odkazov a stlačíte enter. Takže ak chcete nahrať súbor do priečinka Public, v zozname odkazov nájdite odkaz "public" a stlačte enter.
4) pod editačným poľom "search your Dropbox files" sú také čudné tlačidlá (nie sú to ani odkazy, ani tlačidlá, ale dajú sa vyvolať enterom)
- kliknite na tlačidlo upload.
5) zobrazí sa neprístupný flash uploader. Aby ste zobrazili základný, kliknite na odkaz "basic uploader".
6) teraz kliknite na tlačidlo brovse a vyberte súbor v počítači, ktorý chcete nahrať na server.
7) kliknite na tlačidlo upload file.
Informácia o úspešnom nahratí súboru sa zobrazí hneď na vrchu stránky.

ak ste súbor nahrali do public priečinka, môžete si zobraziť jeho URL nasledovne:
1) v zozname odkazov nájdite požadovaný súbor a presuňte sa naň (neaktivujte ho, len naň presuňte kurzor)
2) nájdite šípkou dolu dátum a stlačte na ňom enter
3) použite funkciu hľadania a nájdite reťazec "copy". Potom šípkou dolu nájdite text "copy public linK" a stlačte enter. ukáže sa editačné pole, v ktorom je odkaz na vybraný súbor. Môžete použiť tlačidlo copy to clipboard na skopírovanie URL do schránky.


    záver
  Tento návod nie je užívateľskou dokumentáciou k Dropboxu. Podrobný návod je v angličtine v sekcii help na www.getdropbox.com
Název: Re: Dropbox - zdieľanie a záĺohovanie súborov
Přispěvatel: peter 26. Červenec 2010, 15:08:06
Pekny nastroj. Za zmienku este azda stoji fakt, ze existuje aj portable verzia:
http://wiki.dropbox.com/DropboxAddons/DropboxPortable
Nanestastie potrebuje mat nainstalovany dotnet framework (vacsina pocitacov s windows ho v sucasnosti ma) a nemusi bezat na vsetkych pocitacoch (pri prilis restriktivnom nastaveni systemovej politiky).
Název: Re: Dropbox - zdieľanie a záĺohovanie súborov
Přispěvatel: pietro4044 3. Srpen 2010, 22:54:39
Vydarený program, oceňujem Ondrejov popis dokonca som využil jeho pozvánkuk, len ten priestor mi ostal na 2 GB, nezväčšil sa o 250 MB, treba to niekde potvrdiť, alebo ako funguje to navýššenie o 250 MB?
Peter
Název: Re: Dropbox - zdieľanie a záĺohovanie súborov
Přispěvatel: pietro4044 7. Srpen 2010, 08:38:44
Takže si odpoviem sám, možno to bude zaujímať aj iných záujemcov, to navýšenie funguje, no človek musí dať zdieľať nejaký priečinok, potom to už funguje.
Název: Re: Dropbox - zdieľanie a záĺohovanie súborov
Přispěvatel: ondrej_rosik 7. Srpen 2010, 12:25:43
oops to vážne? Ja keď som sa registroval cez pozvánku tak mi to pridelili okamžite, ale zas ja som aj hneď skúšal zdieľať priečinok, tak asi rpeto. naštudujem si help k pozvánkam a dopíšem to sem nejak komplexne, nech je v tom poriadok.
Název: Re: Dropbox - zdieľanie a záĺohovanie súborov
Přispěvatel: pietro4044 7. Srpen 2010, 21:18:51
Ondrej, keď si spustíš z lišty cez Dropbox stránku Dropboxu, zvoľ odkaz getting started, tam budeš mať vymenované položky v tabuľke, ktoré musíš mať "použité", resp do adresového panela zadaj URL, no samozrejme sa budeš musieť prihlásiť: https://www.dropbox.com/gs
Název: Re: Dropbox - zdieľanie a záĺohovanie súborov
Přispěvatel: pietro4044 7. Srpen 2010, 21:28:57
Asi som zle skopíroval URL, takže dúfam, že toto bude už správne:
https://www.dropbox.com/gs
Název: Re: Dropbox - zdieľanie a záĺohovanie súborov
Přispěvatel: ondrej_rosik 6. Září 2010, 16:08:24
V novej, zatiaľ beta verzii Dropboxu sa už dajú zdieľať súbory a priečinky aj medzi nepoužívateľmi dropboxu. V kontextovej ponuke pre každý súbor alebo priečinok je položka get shareable link. Po jej aktivovaní sa otvorí predvolený prehliadač. V neprepisovateľnom edit poli je odkaz na vybratý súbor alebo priečinok.
Súbory sa zobrazujú v tabuľke, pričom ak si ich chcete stiahnúť, treba použiť pravé tlačítko myši. Klasický enter sa pokúsi súbor zobraziť (ak je to wordovský alebo textový súbor) prípadne prehrať (ak je to mp3 - vyžaduje flash).
Zdieľaný priečinok vyzerá takto:
https://www.dropbox.com/s/5bkkl3jht9m4e0c
odkaz na Dropbox beta  0.8.100:
http://dl-web.dropbox.com/u/17/Dropbox%200.8.100.exe

Ozaj aby som nezabudol - ďakujem všetkým, ktorí použili moju pozvánku.
Název: Re: Dropbox - zdieľanie a záĺohovanie súborov
Přispěvatel: pietro4044 11. Prosinec 2010, 13:20:28
Zaujímalo by ma, ako je to so zabezpečením dát.
Název: Re: Dropbox - zdieľanie a záĺohovanie súborov
Přispěvatel: peter 12. Prosinec 2010, 11:17:32
Vsetky data sa pri renose sifruju ak mate to na mysli. Pokial ide o pristup k datam tak ja dropbox nepouzivam lebo v eula je klauzulka ktora hovori, ze spolocnost prevadzkujuca dropbox ma pravo pristupovat ku akym kolvek datam na vasom pocitaci co sa mne nepaci. Vacsine uzivatelov je to jedno a vacsine uzivatelov z toho nic nevypliva, ale tento pocit mame vzdy az kym sa nestane nieco co nechceme. Pokial ide o bezpecnost tak sa mi velmi paci toto:
https://spideroak.com/
Tu mate garantovane, ze k vasim datam mate pristup len vy, pretoze sa vsetky sifruju uz na vasom pocitaci a na zalohovacich strojoch sa ukladaju len zasifrovane bloky dat. Za vyssiu bezpecnost samozrejme platite nemoznostou posielat kamaratom linky na subory na vase data a pod. Update: kecam, mozete zdielat aj data ak chcete. https://spideroak.com/engineering_matters#sharing_safety
Jedinou "dierou" do tohoto systemu je web rozhranie pretoze ak pristupujete k datam cezon, docasne sa na server poskytovatela ukladaju desifrovacie kluce, aby vam mohli servirovat data ktore chcete. Na sifrovanie pouzivaju aes256 ktore vrstvia s 2048 bitovym rsa. Za nevyhodu mozno povazovat aj to, ze ak stratite heslo, tak vam uz ani pan boh nepomoze. :) Iba ze by mu na tom extra zalezalo a pomohol by vedatorom so zostrojenim qantoveho pocitaca. ;)
Název: Re: Dropbox - zdieľanie a záĺohovanie súborov
Přispěvatel: svoncinarova 14. Prosinec 2010, 12:54:09
ahojte

bola som na tej wwwcke:
http://wiki.dropbox.com/DropboxAddons/DropboxPortable
a neviem kde to tam stiahnut. no a ked to aj stiahnem tak ako si mam pri prechode z instalaacnej na portable verziu zabespecit ze ak nieco mam np v public alebo s niekim zdielam nejaki priecinok tak sa mi to nvsetko nestrati? diki adela
Název: Re: Dropbox - zdieľanie a záĺohovanie súborov
Přispěvatel: ondrej_rosik 19. Prosinec 2010, 16:19:57
na webe píšu, že Dropbox klient pristupuje len k súborom v jeho priečinkoch a k priečinku "my Dropbox" v dokumentoch resp. tam, kde je nastavená cesta. Podrobnosti v angličtine sú na
http://www.dropbox.com/privacy
a tiež
http://www.dropbox.com/terms
To o tej emule neviem - nenašiel som to v ich Terms of service.
Riešením by bolo všetko nejako lokálne šifrovať a potom posielať na Dropbox, možno cez Truecript...

Vlastné zdieľanie
Ak chcete, aby vám ľudia mohli posielať veľké súbory cez web priamo na váš Dropbox účet, dajú sa na to použiť dve služby (vlastne zatiaľ len jedna, s tou druhou sú problémy kvôli nahrávaniu cez flash):

http://www.dropitto.me/
Vygeneruje URL, cez ktorú vám môže užívateľ po zadaní hesla poslať súbor  - maximálna veľkosť je 75 MB.

Registrácia na http://dropitto.me:
1) Aktivujte odkaz images/register-btn. Otvorí sa stránka s informáciou, že musíte mať Dropbox účet. znovu aktivujte odkaz images/register-btn.
2) Otvorí sa stránka Dropboxu. Buď vás vyzve na zadanie e-mailu a hesla, alebo rovno zobrazí výzvu na povolenie prístupu pre službu Dropitto.me. V prvom prípade vyplňte mail a heslo a kliknite na login. Zobrazí sa stránka so žiadosťou o potvrdenie - aktivujte tlačidlo "allow". V druhom prípade sa hneď zobrazí žiadosť, takže stačí potvrdiť tlačidlo "allow"   .
3) Neviem, či sa to deje len u mňa, ale musel som viackrát potvrdiť "allow", kým sa to konečne spamätalo a zobrazilo znovu stránku dropitto.me
4) Skočte na nadpis 2. úrovne, kde by malo byť "Dropbox approval OK"
5) Vyplňte nasledujúce údaje takto:
- username: užívateľské meno, ktoré chcete používať pre službu Dropitto.me. Vaša URL bude dropitto.me/meno
- email: je jasné
- password: heslo pre užívateľské meno
- password repeat: znovu to isté heslo
- upload password: heslo, ktoré dáte ostatným, aby vám mohli posielať súbory
- formulár odošlete nepomenovaným tlačidlom (JAWS číta ako "prázdny").
6) Zobrazí sa vaša adresa pre upload (pošlú ju aj mailom spolu s heslom)

Posielanie súborov
1) Po zadaní adresy (napr. dropitto.me/jankohrasko) sa zobrazí formulár do ktorého zadáte heslo a odošlete ho aktivovaním nepomenovaného tlačidla.
2) Na nasledujúcej stránke je klasický formulár pre výber súboru z vášho počítača. Súbor odošlete znovu aktivovaním nepomenovaného tlačidla.
3) Po odoslaní súboru sa zobrazí informácia o úspešnosti nahratého súboru a formulár pre nahratie ďalšieho súboru. Mne príde mail, že som dostal nový súbor a súbor sa mi uloží do priečinka my dropbox\dropitto.me

Ak chcete zmeniť údaje pre dropitto.me, prihláste sa na stránke dropitto.me - odkaz images/login-btn.
Po zadaní mena a hesla máte tieto možnosti:
- images/edit-btn: zmeniť meno, heslo, mail a heslo pre upload
- images/of-btn: Vypnúť upload. užívatelia nemôžu posielať súbory ani po zadaní hesla. odkaz sa po vypnutí zmení na images/on-btn - po jeho aktivovaní upload znovu povolíte.
- images/logout-btn je asi jasné.

V sekcii FAQ píšu, že súbory si neukladajú na server ale idú priamo na Dropbox. Rovnako nemajú prístup k menu a heslu pre Dropbox, ale len k akémusi identifikačnému číslu užívateľa.


Ďalšou, podobnou službou je Airdropper (http://airdropper.com).
Rozdiel je v tom, že od užívateľov nevyžaduje heslo, pre upload generuje ťažko zapamätateľnú URL, žiada si mailové adresy, na ktoré URL pošle a na upload používa flash, ktorý som ani v IE ani vo Firefoxe nerozchodil. Posielam teda aspoň návod ako ho prepojiť s Dropboxom, ak by ste to chceli otestovať.


Registrácia
1) Na stránke http://airdropper.com aktivujte odkaz "start"
2) Mala by sa otvoriť stránka Dropboxu s autorizáciou -  ak sa tak nestane, skúste stránku obnoviť.
3) Otvorí sa stránka Dropboxu. Buď vás vyzve na zadanie e-mailu a hesla, alebo rovno zobrazí výzvu na povolenie prístupu pre službu Airdropper. V prvom prípade vyplňte mail a heslo a kliknite na login. Zobrazí sa stránka so žiadosťou o potvrdenie - aktivujte tlačidlo "allow". V druhom prípade sa hneď zobrazí žiadosť, takže stačí potvrdiť tlačidlo "allow"   .
4) Zobrazí sa formulár s nasledujúcimi poľami:
- your e-mail address - zadajte vašu mailovú adresu.
- their e-mail addresses: na tieto adresy bude zaslaný link pre ľudí, od ktorých chcete dostávať súbory. Pole je povinné, ale dá sa obabrať tak, že znovu zadáte vašu vlastnú adresu.
- pick a name for this request: má to byť nejaké užívateľské meno.
- What files are you requesting?: odkaz pre ľudí, od ktorých chcete dostávať súbory. napíšte tam hocičo, musí byť vyplnené.
- formulár odošlete tlačidlom send
5) Ak sa zobrazí stránka s nadpisom "brilliant", môžete ju zatvoriť.
6) Na zadané mailové adresy prišiel mail s URL, kde môžu nahrať súbory a vašim odkazom.viac miesta
Ak si pridáte Dropbox medzi obľúbené stránky na Facebooku, na Twitteri, napíšete prečo "ľúbite" Dropbox a nazdieľate to na Facebooku a na Twitteri - za každú z týchto úloh sa vám pripočíta 128 MB:
https://www.dropbox.com/free
250 MB získate aj za to, že v hlavnom menu po prihlásení na webe kliknete na odkaz "Get started".
No a pozvánky sa dajú generovať v časti "get more space free".

Ešte tu bola otázka na prenosnú verziu - skúšal som ju, ale akosi mi to nefungovalo, takže som ostal pri inštalačnej.


Název: Re: Dropbox - zdieľanie a záĺohovanie súborov
Přispěvatel: svoncinarova 17. Únor 2011, 23:16:01
ahojte pocujte lidicky vam funguje v najnovsej verzii ta nova funkcia ze mozte ludom dat aj linky na priecinky? mmne to ani nie a nie ist. uz som reinstalovala celi dropbox a mam to tu nahodene odznova ale nejde to stale. a momentalne by som to potrebovala dat niekomu link na priecinok. neviete mi poradit prec omi to nejde? diki adela
Název: Re: Dropbox - zdieľanie a záĺohovanie súborov
Přispěvatel: ondrej_rosik 22. Únor 2011, 09:18:37
Treba ho prinútiť, aby túto funkciu aktivoval na tvojom účte, prihlás sa na linku
http://www.dropbox.com/enable_shmodel
Název: Re:Dropbox na Symbiane
Přispěvatel: pietro4044 15. Březen 2011, 21:42:33
V súčasnosti je možné pomocou Dropboxu zdieľať svoje dáta aj v telefónes operačným systémom Symbian. Ako to urobiť si môžete v češtine prečítať tu:
http://tech-energy.blogspot.com/2011/03/jak-na-dropbox-ve-vasem-symbian.html
 
Název: Re:Dropbox - zdieľanie a záĺohovanie súborov
Přispěvatel: Gombik 30. Květen 2011, 09:48:33
Mozem sa spytat, ze ako sa nastavi heslo? Uz mam nainstalovany dropbox, ale potrebujem zmenit heslo, ale zatial sa mi nejak nedari, kde je chyba?
Název: Re:Dropbox - zdieľanie a záĺohovanie súborov
Přispěvatel: ondrej_rosik 31. Květen 2011, 13:10:54
Po prihlásení na adrese www.dropbox.com je odkaz account. Aktivujte ho a po načítaní stránky aktivujte odkaz account settings. tu nás zaujímajú položky old password (staré heslo), new password (nové heslo) a comfirm password (znovu zadajte nové heslo)
Název: Re:Dropbox - zdieľanie a záĺohovanie súborov
Přispěvatel: ondrej_rosik 25. Červenec 2011, 10:11:18
Práve som sa dočítal dôležitú vec o tzv. verejných odkazoch (public links). Ak zdieľate veľké súbory, tak sa vám môže stať, že vám na týždeň pozastavia tieto odkazy. Veľkosť stiahnutých dát je obmedzená na 10 GB za deň na jedného free užívateľa, ak si priplatíte, môže to byť až 250 GB. Pod veľkosťou dát sa myslí tzv. traffic teda všetko, čo užívatelia stiahli vrátane nedokončených preberaní. Ak odkaz nefunguje, užívatelia namiesto súboru dostanú stránku s informáciou "links are generated too much space." O zablokovaní public odkazov dostanete aj informáciu mailom.
Název: Re:Dropbox - zdieľanie a záĺohovanie súborov
Přispěvatel: pietro4044 17. Prosinec 2011, 15:25:14
Konečne je K dispozícii aj klient na ovládanie vášho Dropboxu, ktorý sa dá nainštalovať do telefónu so Symbianom a je plne ozvučený pomocou MobilSpeaku. Viac sa môžete dočítať na blogu Vojtu Poláška tu:
http://vojtapolasek.eu/cs/2011/12/harnes-the-power-of-dropbox-with-symbian/
Název: Re:Dropbox - zdieľanie a záĺohovanie súborov
Přispěvatel: svoncinarova 9. Červen 2015, 09:33:27
ahojte ludkovia,

ja som teraz potrebovala rozbehat uplne novy dropbox u niekoho,ale vec sa ma tak, ze to neviem.

tak som ho stiahla, potom nainstalovala a teraz:
1 otvorila som dropbox a uvidela okienko setup a v nom napisane citujem:
"To log in, press Control G, as in giraffe."
fain tak som stlacila ctrl g.
2 otvorilo sa mi okno kde som vyplnila prihlasovacie udaje, kedze ta osoba uz dropbox mala, a klikla som na
Sign in.
3 uplne dole na stranke mi najprv napisalo ze:
There was a problem completing this request.
a chvilu po tom ze:
Still working...
to zobrazovallo mozno 10 sekund a potom to zmyzlo.
takze mi to krachuje pri logine a hesle a okrem toho ze by boli nespravne, lebo nie su,  neviem kde robim chybu.
Název: Re:Dropbox - zdieľanie a záĺohovanie súborov
Přispěvatel: pietro4044 9. Červen 2015, 10:09:07
A neni to heslo uz expirovane ?
Název: Re:Dropbox - zdieľanie a záĺohovanie súborov
Přispěvatel: svoncinarova 9. Červen 2015, 15:14:55
ahoj, urcite nie, pretoze ked ideme na
www.dropbox.com
tak tam sa stymi istymi udajmi prihlasime.
Název: Re:Dropbox - zdieľanie a záĺohovanie súborov
Přispěvatel: svoncinarova 21. Červen 2015, 09:45:29
Ahojte,

Tak sme vcera s Ondrejom rozmyslali, preco to nejde, a on nakoniec spomenul o explorery.
Tak som urobila nasledovne.
1 nadstavila si internet explorer ako predvoleny prehliadac.
2 spustila dropbox, v informacnom okienku ktore sa mi otvorilo a ktore bolo o tom, aby som pre prihlasenie stlacila ctrl g som toto aj urobila.
po 3 otvorila sa mi cez internet explorer stranka, ktora zacinala na

na nej som vpisala svoj e-mail a svoje heslo a klikla na prihlasovacie tlacidlo.
nasledne som dostala otazku asi v zneni:
chces spojit svoje (take a take) konto s kontom dropbox (takim a takim)?
a tak som klikla na tlacidlo co bolo hned pod tym, a co bolo nieco ako pripojit alebo spojit.
nasledne som sa dozvedela ze:
pocitac je uspesne spojeny s tvojim kontom dropbox.
Tak som este presla na tlacidlo
prejdi na dropbox, a v momente ako som sa na webe odhlasila, tak na liste som zacala vidiet, ze sa mi sinchronizuju udaje.
4 este som si prestavila predvoleny prehliadac naspet na firefox a to bolo a je cele.

len tak mimochodom koho by to zaujimalo, lebo som to potom neskor este testovala, tak s prehliadacov google chrome, firefox a internet explorer si s tym google chrome vobec neradi. ten ani len nevie otvorit tu stranku dropboxu kde sa to cele prihlasuje. Firefox ju sice otvori ale ked sa pozrete do adresneho riadku, tak ta adresa je po 1 cudna a po 2 ani vas to neprihlasi, aj ked ste si na 300 percent isty ze mate udaje spravne. ale internet explorer je v tomto apsolutne najlepsi.

dufam, ze niekomu do buducnosti pomoze, lebo dropboxu sa to prihlasovanie asi nechce doladit.
Název: Re:Dropbox - zdieľanie a záĺohovanie súborov
Přispěvatel: svoncinarova 26. Listopad 2015, 23:32:13
ahojte,

chcela som mat vsetky subory na:
C:\adelcia\prevzaté súbory\Dropbox
ale nejakim sposobom sa stalo ze sa ukladaju az do:
C:\adelcia\prevzaté súbory\Dropbox\Dropbox
Beznou cestou cize otvorit Preferences a tam na jednej so zaloziek kliknut na Move a vybrat tam
C:\adelcia\prevzaté súbory\Dropbox\
alebo
C:\adelcia\prevzaté súbory\
sa neda lebo ked dam ok tak napise ze:
This folder already contains a Dropbox directory.
ako inak by som to mohla dosiahnut? ma niekto napad?
dakujem,
Název: Re:Dropbox - zdieľanie a záĺohovanie súborov
Přispěvatel: svoncinarova 30. Listopad 2015, 07:52:01
takze som to premiestnila kam potrebujem, spustila som dropbox a pise mi ze:
Your Dropbox folder has been moved or deleted from its original location. Dropbox will not work properly until you move it back. It used to be located at: C:\adelcia\prevzaté súbory\Dropbox\Dropbox

To move it back, click "Exit" below, move the Dropbox folder back to its original location, and launch Dropbox again.

This computer was previously linked to slowaczka.adelcia@gmail.com's account.

If you'd like to link to an account again to download and restore your Dropbox from the web version, click "Relink".
no a tlacidla
Relink
a
Exit
a ... neviem co s tym dalej.
Název: Re:Dropbox - zdieľanie a záĺohovanie súborov
Přispěvatel: ondrej_rosik 1. Prosinec 2015, 13:12:46
ja by som skusil prelinkovat, len mozu sa stat dve veci. Bud to prelinkuje a nasackuje ti to vsetky subory spat do toho drobpox\dropbox alebo si slusne vypyta novy adresar. Neviem.
Název: Re:Dropbox - zdieľanie a záĺohovanie súborov
Přispěvatel: ondrej_rosik 1. Prosinec 2015, 13:22:01
Ach, je to blby program, urobi to presne to, ze das prelinkovat a vytvori znovu adresar dropbox tam, kde bol. Vidim cestu jedine takto:
nasmerovat ho na C:\users\adelcia. Tam si vytvori dropbox. Aby zbytocne nestahoval cele ulozisko tak mu hned potom ako to povoli skopiruj obsah jeho priecinka do noveho umiestnenia. Takze budes mat asi dlho halsenie indexing, mozno sem tam uploading, downloading, vysledkom by malo byt files up to date. Nasledne uprac prevzate subory tak aby tam nebol priecinok dropbox a cez prikaz move mu povedz ze chces presunut priecinok tam. Uz by to malo ist. Pamataj, ze on si priecinok vytvara, cize v tvojom priapde v priecinku prevzate subory nema byt priecinok dropbox, on ho vytvori po tom, ako ho nasmerujes na priecinok prevzate subory. Vela stastia.
Název: Re:Dropbox - zdieľanie a záĺohovanie súborov
Přispěvatel: svoncinarova 1. Prosinec 2015, 14:47:25
uuuuf diky podarilo sa. nastastie to naspet nahralo tam, kde som to chcela.