Zobrazit příspěvky

Tato sekce Vám umožňuje zobrazit všechny příspěvky tohoto uživatele. Prosím uvědomte si, že můžete vidět příspěvky pouze z oblastí Vám přístupných.


Příspěvky - pietro4044

Stran: [1] 2 3 ... 6
1
Včera som mal možnosť pozrieť si aktivovanú dátovú schránku vedenú na IČO. V podstate je tam všetko ovládateľné pomocou čítača. Správy tam boli žiaľ len tie servisné, čo sú v každej zriadenej schránke. Zatiaľ nič úradné. Ich náhľady sú usporiadané v tabuľke. Správy sa dajú otvárať entrom, aj keď nemajú atribút odkazu, entruje sa na čistý text a správa sa otvorí a je umiestnená pod nadpisom. Správa sa dá mazať, presúvať medzi priečinkami a dá sa stiahnuť do počítača. Správy sa dajú stránkovať pomocou tlačidiel. Jediné, čo sa mi nepodarilo, to bol pokus o preposlanie na mail. Videl som tam tlačidlo poslať ďalej, čo by malo umožniť jej preposlanie, ale po jeho aktivácii sa nič neudialo, neotvoril sa žiaden formulár. No a ešte jedna vec, v profile sa dá nastaviť posielanie upozornení na mail, alebo aj na telefón prostredníctvom SMS o prijatí novej správy do dátovej schránky.

2
Ak máš na občianke okrem aktívneho BOK aktivované resp. nahraté certifikáty na podpisovanie, vtedy môžeš podpisovať elektronické podania kvalifikovaným elektronickým podpisom (KEP) prostredníctvom príslušných formulárov na portály slovensko.sk. Ak si vyberieš nejakú službu, napr. žiadosť o vydanie parkovacieho preukazu, tak vyplníš na to určený formulár a v záverečnej fáze ho podpíšeš zadaním tvojho PIN.
Príklad takéhoto formulára nájdeš tu https://portal.employment.gov.sk/eform/parkovacipreukaz/
Po aktivácii tohto linku sa spustí EID klient s výzvou na zadanie BOK. Po zadaní a potvrdení entrom budeš presmerovaná na portály slovensko.sk a ocitneš sa v prehliadači s formulárom, ktorý musíš vyplniť. Hneď prvá stránka sú osobné údaje, ktoré budú už vyplnené údajmi natiahnutými z občianky. Skontroluješ všetky údaje, myslím, že dopĺňa sa len jedno políčko krajiny a prejdeš tlačidlom pokračovať na ďalšiu stránku formulára. Takto pokračuješ, kým nevyplníš všetky časti formulára. Cez link nahrať prílohy vložíš všetky požadované prílohy. (napr. lekárske záznamy)
Keď dokončíš všetky časti formulára, dostaneš sa na tlačidlo potvrdiť. Po jeho aktivácii sa ti opäť spustí EID klient, kde zadáš svoj PIN, ktorým podanie podpíšeš. Ďalej to už nemám odsledované, lebo som podnet nedával, ale predpokladám, že v tejto fáze budeš mať zobrazené tvoje podanie a aktívne tlačidlo odoslať, ktoré keďe aktivuješ, tak dôjde k odoslaniu podania. Tebe do dátovej schránky príde potvrdenie o odoslaní podania a a adresátovi príde potvrdenie o doručení, ktoré keď aktivuje, tak sa mu zobrazí podanie a začne sa proces konania.

Na to, aby si takto mohla konať, musíš mať v počítači nainštalovaný tento softvér:
1. ovládače pre tvoj typ čítačky EID karty
2. Aplikácia na prihlásenie (eID klient
Obsahuje aplikáciu eID klient na prihlásenie a aplikáciu Disig Web Signer na elektronické podpísanie potvrdenia o vydaní certifikátov.
3. Aplikácie pre kvalifikovaný elektronický podpis (D.Suite/eIDAS,
Balík aplikácií D.Suite/eIDAS obsahuje nasledujúce komponenty pre vytváranie a prezeranie dátových štruktúr obsahujúcich kvalifikovaný elektronický podpis: D.Launcher, D.Signer/XAdES, D.Viewer, D.Signer Tools.
Takže podannia, ktoré chceš vykonať, voči orgánom verejnej a štátnej správy zrealizuješ vyššie uvedenými nástrojmi. Taktiež si pomocou vyššie uvedených nástrojov budeš môcť prezrieť dokuenty, ktoré ti budú doručené buď priamo v dátovej schránke alebo ak ich stiahneš do počítača, tak potom lokálne v počítači.
Táto komunikácia sa však týka výlučne orgánov verejnej moci. Ty však môžeš epodpis využiť aj s komerčným sektorom, ktorý "nebeží" cez slovensko.sk Na to však potrebuješ nejakú externú aplikáciu na podpisovanie, preto som zmienil DPdfSigner. Ale v tomto prípade by asi bolo dobré sa vopred dohodnúť na takejto komunikácii, napr. so mnou Stredoslovenská energetika trvala výlučne na papierovej komunikácii pri podpise zmluvy  o zriadení odberného miesta, alebo niečo podobné. Ale pri jednej inej záležitosti som mal možnosť podpisovať preberanie dokumentov na e-podpis, ale to sa neuskutočnilo z iných dôvodov, uvádzam to len preto, aby bolo jasné, že e-podpis sa dá využivať aj takýmto spôsobom.
Do dátovej schránky sa dostaneš ľahko. Ak máš nainštalované potrebné aplikácie - viď vyššie, tak na portály slovensko.sk aktivuj tlačidlo prihlásiť, vyber možnosť prihlásenie pomocou slovenského občianského preukazu EID a aktivuj tlačidlo prihlásiť. Do následne otvoreného klienta EID zadaj BOK a potvrď ho entrom. Dôjde k prihláseniu na portál, kde po nájdení linku schránka a jeho aktivácii sa dostaneš do svojej schránky. Je tam link aktivovať schránku - myslím, že to vysvetľovať netreba. Ak sa v schránke rozhliadneš, uvidíš tam viacero oblastí. V jednej časti sú nastavenia, v ďalšej zoznamy priečinkov správ a v tretej je tabuľka s náhľadom na správy. (zatiaľ len servisné od prevádzkovateľa portálu. Cez víkend, ak to výjde  sa pozriem na to, ako sú dostupné ovládacie prvky na preposielanie, mazanie ukladanie správ a pod.
Čo sa týka tej českej mobilnej aplikácie, predpokladám, že s našimi občiankami  to fungovať určite nemôže, lebo to nemá s našimi občiankami nič spoločné.

3
No ja som s elektronickým podpisom skúšal trochu laborovať. Pokiaľ viem, tak na mobile sa s e-podpisom robiť nedá. Dá sa komunikovať so štátnou správou v prostredí Windows, Linux a MAC prostredníctvom portálu www.slovensko.sk alebo sa dá na tento portál dostať cez stránky rôznych inštitúcii prostredníctvom linku, zvyčajne označeného elektronické formuláre alebo služby,  ktorým pristupujú tieto inštitúcie na portál www.slovensko.sk.
Osobne by som uprednostnil asi ten druhý spôsob, lebo pri ňom sú zobrazené všetky služby danej inštitúcie na jednom mieste. Skúšal som vyhľadať službu priamo cez slovensko.sk, tak je to tam dosť neprehľadné a treba používať rôzne fígle. Napríklad ak chceme podať nejaké podanie cez link všeobecnej agendy, tak pomocou čítača sa nedá vybrať inštitúcia,(pri šípkovaní v kombe nie sú čítané položky) teda nešlo to v čase, keď som to skúšal. Hlásil som to aj prevádzkovateľovi, vraj to pridelili na riešenie kompetentnému oddeleniu. Na prihlasovanie sa k týmto službám sa používa EID klient, čo je softvérová aplikácia.
Všeobecne to funguje asi tak, že keď na portály www.slovensko.sk (alebo analogicky na stránkach inštitúcii po výbere príslušného formulára) zvolíme tlačidlo prihlásiť, musíme si ešte vyhľadať navigáciou po nadpisoch prihlásenie pomocou EID a opäť zvoliť tlačidlo prihlásiť. Vtedy sa otvorí okno EID klienta, kde je potrebné zadať BOK. V tejto fáze si treba dávať pozor na preklep, lebo bez zraku sa nedá opraviť. Po zadaní BOK stačí dať enter a dôjde k prihláseniu. Po prihlásení sa ocitneme v prostredí klasického webu, kde je možnosť pristúpiť okrem iných služieb k dátovej schránke, ktorá sa dosť podobá poštovým schránkam, ku ktorým sa pristupuje cez prehliadače. Nemám ešte presne zmapované všetky prvky schránky, pretože ju nemám aktivovanú, ale cez víkend budem robiť na počítači, kde schránka aktivovaná je, tak to podrobnejšie preskúmam. Ale zatiaľ môžem povedať, že servisné správy sa čítať dajú aj v neaktívnej schránke.
Samotné podpisovanie dokumentu elektronickým podpisom je možné. Na portály to nemám odskúšané, pretože som nepotreboval zatiaľ žiadať o žiadnu službu, navyše pri takýchto žiadostiach je nevyhnutné mať aktívnu dátovú schránku. Ale pokusne som skúsil lokálne v počítači podpísať jeden pdf dokument pomocou aplikácie DPdfSignera šlo to celkom dobre. Takto podpísaný dokument sa dal normálne prečítať, keďže obsahoval text. Podpis sa verifikoval zadaním ZEP PIN, pravda aj tu si bolo treba dať pozor na preklep, lebo s čítačom sa nedá korigovať. Každopádne odporúčam prečítať si nápovedu priamo na portály.4
Technické zaujímavosti / Rumola - nástroj na lúštenie Captche
« kdy: 26. Červenec 2018, 10:03:00 »
Nedávno som narazil na zaujímavú alternatívu, ktorá vo forme rozšírenia v prehliadači google Chrome dokáže rozpoznávať obrázkové Captche. Ide o rozšírenie Rumola – bypass Captcha, ktoré vyvinul Victor Surogin zo skypinput.com. Služba funguje podobne ako Webvisum, no rozdiel je v tom, že je spoplatnená a dá sa nainštalovať do prehliadačov Chrome, Firefox a Safari(v súčasnosti doplnok nefunguje vo Firefoxe Quantum). Okrem Windows je použiteľná aj v operačnom systéme Android.
Inštalácia rozšírenia do prehliadača Chrome:
V prehliadači Chrome na stránke http://skipinput.com potvrdíte odkaz Get Rumola extension for chrome. Následne pozitívne potvrdíte všetky výzvy prehliadača. Po nainštalovaní rozšírenia si otvoríte cez menu alt alebo zadaním príkazu chrome:extension do adresného riadku správcu rozšírení.
Na otvorenej stránke navigáciou po nadpisoch vyhľadáte nainštalované rozšírenie Rumola a aktivujete tlačidlo podrobnosti. V novootvorenom okne navigáciou po tlačidlách vyhľadáte tlačidlo možnosti, ktoré aktivujete. Otvorí sa stránka, kde sú informácie o nastavení rozšírenia, vrátane prihlasovacích údajov. Vyhľadáte položku s textom purchase more credits(kúpiť viac kreditov), ktorú aktivujete. Pozor, táto položka sa javí s NVDA ako čistý text, ale keď je na nej umiestnený kurzor, tak po jej aktivácii sa otvorí stránka, kde sa dajú zakúpiť kredity, t.j. balíky s počtom možných rozpoznaní obrázkových kódov. Balíky sú vo dvoch variantoch, 50 kreditov za 0,99 amerických dolárov s platnosťou na jeden rok a 150 kreditov v cene 1,99 amerických dolárov s platnosťou na šesť mesiacov. Po potvrdení vybratého balíka budete presmerovaný na platobnú službu PayPal, kde zrealizujete svoju platbu. Ihneď po realizácii platby na serveroch Rumoly budete mať vytvorený používateľský účet, o čom vás informuje mail, v ktorom dostanete prihlasovacie meno a heslo. Tieto údaje zadáte v nastaveniach rozšírenia a doplnok môžete začať používať.
Ako to funguje?
Po načítaní webovej stránky, ktorá obsahuje Captchu, Rumola buď automaticky Captchu deteguje, o čom ste informovaní anglickou hlasovou hláškou Captcha found on this page, alebo ju detegujete manuálne cez kontextové menu na editačnom poli aktiváciou položky use this field to enter Captcha. Samotné rozpoznanie kódu spustíte opätovnou aktiváciou položky use this field to enter Captcha v kontextovom menu. Do pár sekúnd sa program pokúsi na serveroch Rumoly rozpoznať obrázkový kód a v prípade úspechu ho automaticky vloží do požadovaného editačného poľa, o čom budete informovaný hlasovou notifikáciou. Už som písal, že služba je platená, ale poplatok je len symbolický. Ak ste na PayPale, nemusíte nikomu ďalšiemu zverovať údaje vašej platobnej karty a získate možnosť rozpoznávať obrázkové kódy. Ak nechcete „kupovať mačku vo vreci,“ rozšírenie si môžete vyskúšať na prvých piatich obrázkových kódoch bezplatne počas prvých troch mesiacov hneď po prvotnej inštalácii do prehliadača.

5
Prístupné programy a hry / COrvus
« kdy: 4. Říjen 2017, 17:29:42 »
Nedávno vyšla nová verzia s označením 1.50 programu COrvus, ktorým sa dá veľmi jednoducho a intuitívne ovládať mobilný telefón so systémom Android.
Nevidiaci s týmto programom nemá problém na dotykovom telefóne komfortne príjmať hovory, spravovať kontakty, čítať SMS maily, prezerať webové stránky, pracovať so súbormi a používať množstvo ďalších užitočných funkcií navrhnutých pre nevidiacich. Zároveň je možné využívať aj programy tretích strán.

Čo priniesla verzia 1.5.0 
Nové moduly v COrvus Prostredí
Aplikácia Západoslovenská distribučná: Sprostredkováva informácie o aktuálnych poruchách a plánovaných odstávkach v distribučnej sieti Západoslovenskej distribučnej, umožňuje vyhľadať a kontaktovať elektrikára v danom okrese, filtrovanie elektrikárov podľa poskytovaných služieb, obsahuje kontakty na linky pre zákazníkov a hlásenie porúch.
Aplikácia sťahovanie kníh: umožňuje prehľadávanie katalógov knižníc a v prípade, že sú v aplikácii zadané prihlasovacie údaje, tak aj sťahovanie kníh. Verzia 1.5 umožňuje pracovať s knihami v: Slovenskej knižnici pre nevidiacich v Levoči, v medzinárodnej knižnici Librivox, v knižnici KDD (knihovna digitálních dokumentú) a knižnici Mathilda
 Ostatné nové funkcie a vylepšenia
Správca súborov vie teraz rozbaľovať Zip archívy.
V editačných poliach a na klávesnici Corvus používanej mimo špeciálneho prostredia je možné používať na zadávanie textu diktovanie hlasom. Na aktiváciu funkcie použite dlhšie pridržanie 1-shiftu, diktovanie dokončite uvoľnením 1-shiftu, v prípade dlhšieho ticha sa ukončí automaticky. Pri použití tejto funkcie je potrebné aktívne pripojenie na internet.
Diktovanie v Slovenčine a Češtine rozpoznáva aj základné interpunkčné znamienka a znak pre nový riadok. Podrobnosti možno nájsť v používateľskej príručke
V kontextovej ponuke všetkých editačných polí sa nachádza položka, umožňujúca odstrániť diakritiku z aktuálneho textu. Funkcia môže byť užitočná pri diktovaní SMS.
Aplikácie telefón a kalkulačka boli upravené tak, aby v nich bolo možné používať na zadávanie údajov diktovanie hlasom.
V režime čítač obrazovky teraz funguje pri prešvihávaní zoznamov automatické rolovanie, zoznamy teda nie je potrebné ručne posúvať.
V ponuke pomocník pribudla položka gestá, umožňujúca zobraziť kontextovú nápoveď pre rôzne aplikácie a prvky ovládacieho prostredia. V zozname ktorý sa zobrazí vyberte a aktivujte ľubovoľnú položku.
Zmeny vo funkciách a ovládaní
V aplikácii Android aplikácie od tejto verzie nie je možné použiť gesto švih doprava na označenie aplikácie ako obľúbenej. Na zmenu stavu obľúbená resp. neobľúbená aplikácia použite položku zmeniť stav, nachádzajúcu sa v kontextovej ponuke.
Corvus od tejto verzie vyslovuje v Slovenčine znak * ako hviezdička a znak / ako lomeno, aby sa zlepšilo ich rozpoznávanie pri diktovaní hlasom
Corvus teraz pri prechode cez nastavenia hesiel (napríklad v mailovom klientovi a knižniciach) vyslovuje 3 hviezdičky ktoré sa pri položkách zobrazujú v prípade, že je zadané nejaké heslo tak, aby boli vyslovované s použitím ľubovoľnej syntézy reči.
Pri aktivovaní platenej licencie si teraz používateľ nevyberá typ licencie, typ sa určuje automaticky na serveri Corvusu.
Pribudlo obmedzenie, ktoré umožňuje poslať licenčnú požiadavku len raz za 3 minúty
Demo verzia Corvusu je teraz funkčná až 90 dní a je možné ju stiahnúťtu:

http://corvuskit.com/files/corvus.apk

Stránka programu:

http://corvuskit.com/

6
Technické zaujímavosti / Re:CAPTCHA v Google Chrome
« kdy: 26. Srpen 2017, 10:33:53 »
Na základe oznámenia prevádzkovateľa služby CAPTCHA Help Kvôli odchodu pracovníkov, ktorí zabezpečovali funkčnosť tejto služby bude jej prevádzka v najbližších dňoch ukončená.

7
Prístupné programy a hry / Re:NVDA
« kdy: 8. Červenec 2017, 08:54:08 »
Nemylite sa nahodou vy dvaja? Ved to tvrdia certifikovani a skoleni :)

8
Technické zaujímavosti / Re:Nove obcianske a elektronicky podpis
« kdy: 6. Červen 2016, 23:42:09 »
Tak ja som vyskúšal samotné podpísanie pdf dokumentu a podarilo sa mi to. Pravda je, že prístupnosť je dosť slabá, hlavne s tou editáciou to je horšie, ale pri zadávaní šiestich znakov pri BOK a aj pri ZEP PINE sa to dá.  Tiež je problém s vyčítaním informácií z otváraných okien, ale to najdôležitejšie, prihlásenie a podpis  sa dá vykonať, čo je výborné, ale na prístupnosti by sa popracovať malo. No a tiež sa mi podarilo takýto mnou podpísaný dokument si otvoriť a dal sa aj čítať, vrátane informácií, ktoré sa týkajú ZEP. Ešte by som chcel upresniť, že to podpisovanie som vyskúšal lokálne v počítači, na portáli s verziou NVDA 2016.2 aj s JAWS 15. zatiaľ nie, nebolo čo podpisovať.

9
Technické zaujímavosti / Re:Nove obcianske a elektronicky podpis
« kdy: 19. Únor 2016, 12:29:33 »
No snad by stalo za to, aby UNSS opat vyvinula nejaku iniciativu na tomto "poli" Ved tu su velke moznosti vyuzitia nevidiacimi.

10
Technické zaujímavosti / Re:Nove obcianske a elektronicky podpis
« kdy: 18. Únor 2016, 22:04:36 »
A v com bol najvacsi problem?

11
Prístupné programy a hry / Re:Weather Plus
« kdy: 18. Únor 2016, 20:51:40 »
Weather Plus je doplnok do NVDA, ktory poskytuje informacie o pocasi.

Instalacia:

Doplnok si stiahnite zo stránky: http://www.nvda.it/weather-plus/
kedze je stranka v taliancine pridavam aj priamy link na stiahnutie: http://www.nvda.it/system/files/plugin/weather_plus3.5.nvda-addon?download=1

Instalacia je standardna, enter na stiahnutom doplnku a nasledne potvrdzovanie instalacneho dialogu. Prvotne nastavenia vykonate cez NVDA/moznosti/nastavenie doplnku Pocasie/nastavenie a ovladanie doplnku pocasie

Pouzitie doplnku:
• NVDA +w - ohlasi aktualnu teplotu, stav pocasia, a ak su zapnute, ohlásia se aj informacie o astronomickych podmienkach, atmosfere a vetre
• NVDA + shift + W Ohlasi predpoved na 24 hodin a tiez na nasledujucich 9 dni.
• NVDA + shift + ctrl + w Umozňi vybrat mesto, ktore nastavi docasne.
• NVDA + alt + w ohlasenie poslednej aktualizacie aktualnej spravy o pocasi.
• control + shift + w Prepina nastavenie jednotiek teploty medzi Fahrenheitom a stupnami Celzia.
Podrobnejsie informacie su v lokalizovanom pomocnikovi.

12
Prístupné programy a hry / Re:Firefox (Mozilla Firefox)
« kdy: 17. Únor 2016, 21:51:10 »
Od verzie Firefoxu 43 je problém s nainstalovanim doplnku Webvisum. Problem suvisi s podpisovanim doplnku. Nastavenie podpisovania mozete prepisat pomocou nastavenia predvolby na hodnotu falsev editore predvolieb Firefoxu
Postupujte takto:
Vo Firefoxe stlacte Alt+d a do adresneho riadku napiste "about:config" (bez uvodzoviek).
Potvrdte tlacidlo "Budem opatrny
Do editacneho pola napiste a entrom odoslite retazec: "xpinstall.signatures.required". (bez uvodzoviek).
Na vyhladanu polozku sa premiestnite Tabom a sipkou dole ju vyberte.
Vyvolajte kontextove menu a odentrujte polozku Prepnut, cim sa hodnota pre "xpinstall.signatures.required" zmeni na False.

Firefox restartujte a Webvisum by malo opat fungovat.

13
Technické zaujímavosti / Re:Nove obcianske a elektronicky podpis
« kdy: 17. Únor 2016, 21:10:30 »
Skusal uz niekto toto elektronicke podpisovanie, overovanie a vsetko s tym suvisiace pomocou screenreaderov? Da sa to? Lebo ako som sa docital, tak by sa to malo vykonavat cez virtualnu klavesnicu.

14
Prístupné programy a hry / Re:Thunderbird (Mozilla Thunderbird)
« kdy: 31. Říjen 2015, 17:20:18 »
Inak, s tymi kosmi je to trochu cudne. Naco sluzi odpadkovy kos, ktory sa vytvori ako priecinok v ramci uctu, ked pri gmaile sa spravy presuvaju do priecinka kos v ramci gmailu.

15
Prístupné programy a hry / Re:Thunderbird (Mozilla Thunderbird)
« kdy: 31. Říjen 2015, 10:54:33 »
A máš v menu zobrazenie/priečinky začiarknuté všetky priečinky

Stran: [1] 2 3 ... 6