Zobrazit příspěvky

Tato sekce Vám umožňuje zobrazit všechny příspěvky tohoto uživatele. Prosím uvědomte si, že můžete vidět příspěvky pouze z oblastí Vám přístupných.


Příspěvky - admin

Stran: 1 2 [3] 4
31
Prístupné programy a hry / uTorrent
« kdy: 4. Leden 2010, 13:11:04 »
Nenáročný klient pre sťahovanie a zdieľanie súborov P2P systémom Torrent. Možnosť hromadného a automatického sťahovania súborov v stanovenej dobe, obnovenie prerušeného sťahovania atď.

Odkaz na stránku programu: http://www.utorrent.com/

1 Trochu teórie ohľadom torrentov

Bittorrent je protokol a systém na distribúciu veľkých súborov príp. veľkého množstva súborov, ktoré si medzi sebou vymieňajú užívatelia. Ak má súbor, ktorý chceme takto stiahnuť veľa užívateľov, stiahneme ho spravidla veľmi rýchlo v závislosti od nášho pripojenia. Na hromadenie torrentov sa používajú tzv. indexovacie stránky. Niektoré ponúkajú len odkazy na iné stránky (podobný princíp ako Google), iné priamo hostujú .torrent súbory a sledujú, koľko užívateľov sťahuje - tzv. trackery.

vyhľadávač: http://www.torrentscrape.com
trackery: http://www.thepiratebay.org, http://www.mininova.org

Sieť BitTorrent je postavená na inom princípe ako bežné P2P siete. Zatiaľ čo pri P2P sieťach ako eMule nastáva výmena dát vždy medzi dvojicou užívateľov, z ktorých jeden musí vlastniť celú kópiu žiadaného súboru, pri BitTorrente nastáva výmena v tzv. roji užívateľov (angl. swarm). Tento princíp podstatne urýchľuje sťahovacie časy: ak si v normálnych P2P sietiach chce 100 užívateľov stiahnuť žiadaný súbor od jeho poskytovateľa A, musí sa každý z tých 100 užívateľov napojiť na A a začať sťahovať celý súbor. Takto sa rýchlosť pripojenia A musí rozdeliť medzi 100 záujemcov o stiahnutie súboru. BitTorrent optimalizuje distribúciu dát v roji tak, že ak si nejaký užívateľ stiahne časť súboru od A, tuto časť začne zároveň poskytovať ostatným užívateľom v roji. Takto dochádza k výmene dát nielen medzi A a záujemcami o súbor, ale aj medzi samotnými záujemcami.

1.1 Bittorrent terminológia

Tracker: Centrálny server pre daný .torrent. Práve z neho stiahnete a spustíte .torrent súbor. Tracker si udržuje informácie o všetkých klientoch, ktorí majú vami sťahovaný súbor (či už celý, alebo len časť). Každý z klientov komunikuje s trackerom a žiada si od neho dáta o iných klientoch, ktorí by mohli mať chýbajúce časti súboru. Po získaní tejto informácie už klienti medzi sebou komunikujú samostatne.

Roj (swarm): Roj užívateľov sťahujúcich daný súbor. Ak sa v roji nachádza dostatočne množstvo ľudí zdieľajúcich dáta, BitTorrent zabezpečí rýchlu distribúciu dát. Spravidla platí, že čím viac užívateľov sa nachádza v roji, tým väčšie rýchlosti sa dosahujú.

Seeder: (seed = siať) je klient v torrentovej sieti, ktorý má celú kópiu požadovaného archívu. Aby akýkoľvek archív mohol byť stiahnuteľný, musí existovať minimálne jeden seeder. Niekedy, za špeciálnych okolností, sa stane, že nikto nemá celý archív, ale každý z účastníkov má malú časť - nazýva sa distribuovaná kópia. Preto sa odporúča, po stiahnutí, nechať bežať bittorrent klient aspoň takú dlhú dobu, akú ste archív sťahovali, aby sa archív dostal medzi čo najviac ľudí a mohol byť ďalej rýchlo rozšírený.

Leecher: - klient torrentovej siete, ktorý ešte nemá kompletnú kópiu archívu. Keď nový klient začne sťahovať súbor, stáva sa leecherom, až pokiaľ nestiahne celý súbor a stane sa (prípadne) seederom. Názov 'leecher' (angl. leech = pijavica) nie je úplne presný, pretože za leechera sa normálne považuje niekto, kto veľa sťahuje a málo (alebo vôbec) posiela (berie - nedáva). V tomto význame je ale leecher užívateľ, ktorý dáta sťahuje, ale ešte nemá kompletnú kópiu a preto sa ešte ani nemôže stať seederom, hoci už aj rozosiela stiahnuté časti súborov.

Torrent súbor: Na to, aby klient mohol niečo stiahnuť z bittorrent siete, musí mať .torrent súbor. Tento súbor obsahuje informácie o tom, kde sa nachádza tracker a iné pre stiahnutie dôležité info. Archív je kompletná sada, určená na sťahovanie, obsahujúca jeden alebo viac súborov. Sťahovanie v tejto sieti je jednoduchá záležitosť - stiahnutie .torrent súboru v prehliadači a spustenie sťahovania v bittorrent kliente, kde si nastavíte, kam sa má archív stiahnuť. Samotný torrent súbor je malý, má len niekoľko kB, čiže jeho stiahnutie je otázkou sekúnd.

Share ratio: každý klient môže aj sťahovať aj zasielať časti daného súboru. Pomer medzi zasielaním a sťahovanim udáva tzv. share ratio. Medzi etiketu patrí nechať klienta
spusteného aj po skončení sťahovania, aby share ratio dosiahlo hodnotu aspoň 1,0, t.j. aby klient poskytol aspoň toľko dát, koľko stiahol.

2 uTorrent

Veľmi šikovný program na sťahovanie a zdielanie torrentov.
Inštalácia je jednoduchá, program sa nám prihovorí v slovenčine, ak ju máme uvedenú vo Windowse ako jazyk užívateľského rozhrania. Odporúčam odčiarknúť začiarkávacie tlačidlo Spustiť µTorrent pri štarte Windows a tiež všetky možnosti spojené s Ask.com.
Po inštalácii sa spustí sprievodca nastavením, kde si vyberieme typ pripojenia, porty pre komunikáciu

2.1 Popis programu

Hlavné okno pozostáva z niekoľkých kariet, zoznamov a editačného políčka pre hľadanie pomocou definovaných stránok, ako aj klasického panela s ponukami. Pri spustení programu sme na zozname torrentov, ktoré momentálne sťahujeme či seedujeme. Samozrejme je zatiaľ prázdny.
Z kariet je pre nás zaujímavá okrem karty všeobecné snáď karta súbory, na ktorej si môžeme pozrieť, aké súbory daný torrent obsahuje. Karta trackery nás informuje, aký tracker nám poskytuje informácie o aktuálnej dostupnosti torrentu.
Okno tiež obsahuje strom s kategóriami torrentov, pomocou ktorého môžeme filtrovať zobrazený zoznam, vypnúť sa dá cez ponuku NastaveniaZobraziť zoznam kategórií (skratka F7).
Editačné pole pre hľadanie: Program pôvodne hľadá cez Google v možnostiach si však môžeme nadefinovať vlastné stránky.

2.2 Užitočné nastavenia

Okno Možnosti aktivujeme skratkou CTRL+P.

Sekcia hlavné: odporúčam začiarknuť Pridať .!ut k nekompletným súborom.
Sekcia Rozhranie: začiarknuť Zobraziť akt. rýchlosť v záhlaví okna - máme tak lepší prehľad o tom, akou rýchlosťou sťahujeme a uploadujeme.
sekcia Adresáre: odporúčam vybrať priečinky, kde sa bude všetko sťahovať, aby sme to nemuseli stále nastavovať. presunúť si súbory môžeme aj po stiahnutí. začiarknuť Nové sťahovanie do:  a potom cez tlačidlo prehľadávať vyberieme priečinok, kde sa budú ukladať nekompletné súbory napr. d:temp
začiarknuť Kompletne stiahnuté presunúť do: a podobne ako v prvom prípade vybrať adresár pre kompletne stiahnutý torrent (napr. d:torrents). ostatné možnosti nastavíme podľa vlastného uváženia. :)
Sekcia Bittorrent: kódovanie (resp. šifrovanie) prenosu nastavíme na povolené.

2.3 Príklad na vyskúšanie sťahovania súboru

Stiahneme si obraz CD Ubuntu 9.04, ktorý si potom môžeme napáliť v napaľovacom softwari.
Pôjdeme na stránku http://www.ubuntu.com, tam prejdeme na odkaz Download or Get Ubuntu, odtiaľ prejdeme na Download now a tam Bittorrent. Tam klikneme na ubuntu-9.04-desktop-i386.iso.torrent
Po potvrdení v prehliadači by sa nám mal v zozname torrentov objaviť torrent s Ubuntu.
Upozorňujem, že po stiahnutí torrentu ho budeme naďalej zdieľať, kým ho nevymažeme zo zoznamu torrentov pomocou delete.

Autor textu: Marek Macko

32
Prístupné programy a hry / Thunderbird (Mozilla Thunderbird)
« kdy: 4. Leden 2010, 13:09:30 »
Malý, jednoduchý a výkonný poštový klient s množstvom dobrých vlastností – bezpečnosť pred vírusmi, filtrovanie spamu, podpora viacerých účtov a pod. Jeho výhodou je možnosť neobmedzeného rozširovania funkčnosti.

Odkaz na stránku programu: http://www.mozilla.sk/thunderbird/

33
Prístupné programy a hry / Skype
« kdy: 4. Leden 2010, 13:06:21 »
Skype je aplikácia pre bezplatné telefonovanie a klasickú textovú komunikáciu cez Internet. Vzhľad programu pripomína známy program ICQ. Tento nástroj bez problémov prechádza akýmkoľvek typom firewallu a umožňuje tak komunikáciu na každom počítači, ktorý je pripojený k Internetu. Skype komunikuje pomocou IP čísiel zadaných v adresári a táto komunikácia je šifrovaná. Ponúka prívetivé užívateľské rozhranie, podporuje tiež písomnú komunikáciu a komunikáciu obrazov za pomoci web kamery, posielanie súborov medzi užívateľmi a ďalšie funkcie. Umožňuje telefonovanie na pevnú linku alebo na mobilný telefón po celom svete priamo z počítača. Táto služba je však spoplatnená.

Odkaz na stránku programu: http://www.skype.com/

34
Prístupné programy a hry / PuTTY
« kdy: 4. Leden 2010, 13:03:56 »
Telnet a SSH 1 a 2 klient, malý veľkosťou, ale obrovský možnosťami.

Odkaz na stránku programu: http://www.chiark.greenend.org.uk/~sgtatham/putty/

35
Prístupné programy a hry / NVDA
« kdy: 4. Leden 2010, 13:02:42 »
NVDA je voľne šíriteľný čítač obrazovky pre operačný systém MS Windows. Tento softvér umožňuje nevidiacim a slabozrakým ľuďom sprístupniť počítač s operačným systémom Windows za takú cenu ako vidiacim ľuďom.
NVDA dovoľuje používateľovi objasniť, čo sa odohráva na obrazovke, komunikovať s operačným systémom a používať syntetizátor reči na sprístupnenie informácií.

Odkaz na stránku programu: http://www.nvda-project.org/

36
Prístupné programy a hry / Miranda
« kdy: 4. Leden 2010, 13:00:10 »
Komunikačný program, ktorý umožňuje komunikáciu nielen v protokole ICQ, ale tiež v protokoloch IRC, AIM, MSN, Jabber, Yahoo, Gadu-Gadu, Tlen, Netsend a ďalších.
Program spĺňa všetky požiadavky bežného užívateľa a zároveň minimálne zaťažuje počítač a jeho pamäť. Po rozšírení programu pomocou rôznych modulov, sa tento program stáva veľmi silným a takmer bezkonkurenčným komunikačným nástrojom.

Web programu: http://www.miranda-im.org/

37
Prístupné programy a hry / Infrarecorder
« kdy: 4. Leden 2010, 12:58:13 »
Odkaz na stránku programu: http://infrarecorder.org/

38
Prístupné programy a hry / ImgBurn
« kdy: 4. Leden 2010, 12:56:14 »
Nenáročný nástroj pre vytváranie a vypaľovanie image súborov na CD alebo DVD nosiče.
Podporuje takmer všetky typy súčasných vypaľovačiek. Dajú sa vypaľovať image formáty BIN, IMG, CDI, CDR, ISO, GCM a mnoho ďalších.

Odkaz na stránku programu: http://www.imgburn.com/

Inštalácia

Nič neobvyklé, skúsenejší používateľ nebude mať problém.
Sfunkčnenie češtiny:
 • rozbalíme/otvoríme súbor czech.zip a czech.lng, ktorý sa v ňom nachádza, skopírujeme do priečinka languages v inštalačnom priečinku ImgBurnu (predvolene c:program FilesImgBurn).
 • po spustení Imgburnu zvolíme z ponuky tools možnosť Options a pretabujeme sa ku kombinovanému rámiku, na ktorom Jaws povie "english United Kingdom". šípkou dole vyberieme češtinu a odentrujeme.

Vzhľad a štruktúra

Program je relatívne dobre prístupný pre čítače obrazovky. Obsahuje štruktúru ponúk, podľa voľby ktorých sa potom líši aj vzhľad hlavného okna. Pre použitie programu sú najdôležitejšie režimy (ponuka Režim/mode), kde si vyberáme, na aký účel program použijeme. tešiť nás môže, že každý režim má svoju klávesovú skratku.

Výběr činností/EZ mode picker (nebudeme používať, funkcia je momentálne prístupná pre screen reader iba s jaws kurzorom, slúži na akési rozhodnutie sa, čo budeme s programom robiť.

Režim Čtení/Read (CTRL+Alt+R)

Tento režim umožňuje čítať CD/DVD a uložiť ho ako obraz disku napr. pre neskoršie napálenie. Zíde sa, keď chceme kopírovať obsah z jedného CD na druhé alebo z nejakého dôvodu uložiť obraz CD na disk.
ako na to?:
 • najprv zvolíme súbor, do ktorého sa má obraz uložiť: Z menu Soubor/File vyberieme možnosť "Vybrat cílový soubor/browse for a destination file". Otvorí sa nám klasické okno pre uloženie súboru, kde môžeme vybrať názov súboru a formát, v ktorom bude uložený. Ako formát odporúčam zvoliť možnosť *.iso pre najväčšiu kompatibilitu.
 • ak chceme po uložení obrazu na disk médium skopírovať na prázdne médium, v hlavnom okne začiarkneme možnosť "Add To Write Queue When Done". Inak tento krok ignorujeme.
 • pre spustenie procesu čítania vyberieme z ponuky Soubor/file možnosť čtení/Read.

Tvorba/Build mode (CTRL+Alt+B)

Azda najdôležitejší režim. Tu si vyberáme súbory, ktoré chceme napáliť, môžeme tiež spustiť samotný proces zápisu.
Okno obsahuje zopár statických prvkov, zvyšok sa mení podľa toho, na akej karte sa nachádzame.
nemeniace sa položky v poradí tabulátora: Editačné pole Zdroj/source - môžeme zadať cestu k priečinku či súboru, ktorý chceme zapísať ručne, odentrujeme. Napr. d:obraz.iso
Zdroj/Source zoznam - pridávame súbory pohodlnejšie. po vyvolaní kontextového menu sa nám objavia možnosti ako Vybrat soubor/browse for file, Vybrat adresář/Browse for folder atď. vrátane klávesových skratiek. Príkazy sú dostupné aj v ponuke Soubor/File, tam sa však kláv. skratky nezobrazujú, preto odporúčam túto možnosť. DO tohto zoznamu môžeme súbory aj priliepať z prieskumníka cez CTRL+v.
kombinovaný rámik s názvom zariadenia, cez ktoré ideme napaľovať. ak nemáme viac napaľovačiek, nemusí nás trápiť.
Začiarkávacie políčko Testování/Test mode - po začiarknutí neprebehne zápis, iba jeho simulácia.
Začiarkávadlo Kontrola/Verify - po zápise overí, či sa dáta na CD/DVD zhodujú so súbormi v počítači.
Môžeme zvoliť aj zápis do súboru v podobe iso obrazu - ponuka Výstup/Output Obraz/Image file. Vtedy sa namiesto posledných troch prvkov objaví len editačné pole cíl/Destination, kde zadáme názov výstupného súboru.

Karty

Informace/Information: tu sa dozvieme, koľko miesta zaberajú súbory, ktoré sme zatiaľ do projektu vložili. žiaľ, treba používať jaws kurzor. a treba začiarknúť možnosť auto.
Mechanika/Device: Prvý kombobox nastavuje rýchlosť zápisu, druhý počet kópií.
Možnosti/options: Nastavuje sa tu súborový systém, možnosti zahrnutia podpriečinkov etc.
Popisky/Labels: tu určujeme názov média, na ktoré ideme zapisovať. Pre Správne zobrazenie vo windows je dôležité druhé editačné pole v poradí tabulátora.
Pokročilé/Advanced: Delísa na tri ďalšie karty. Na karte Omezení/Restrictions treba začiarknúť možnosť Povolit více než 8 adresářových úrovní/Allow More Than 8 Directory Levels skúsenejší používatelia môžu potrebovať kartu Bootovací disk/Bootable disc, kde určujeme, či médium napálime ako bootovateľné alebo nie.
samotný proces zápisu spustíme po zvolení možnosti Zápis/Write z ponuky File. Program sa nás môže opýtať na nejasnosti, jediná dobrá rada: prečítať si, čo od nás program žiada a podľa toho odpovedať. väčšinou je to celkom zrozumiteľné. Program žiaľ vypisuje chybové hlášky len v angličtine bez ohľadu na zvolený jazyk.

Režim Zápis/Write

- slúži na zápis obrazu disku na médium.
V okne máme podobné možnosti ako v Build režime - Výber zariadenia, nastavenie rýchlosti, počtu kópií, testovací režim a overenie po zápise. :
ako zapísať obraz disku:
 • z ponuky Soubor/File vyberieme možnosť "Vybrat zdrojový soubor/browse for a source file" pre vyhľadanie obrazu, ktorý chceme zapísať.
 • z ponuky Soubor/File zvolíme "Zápis/write".

Kontrola/Verify

Slúži na overenie bezchybnosti akéhokoľvek cd/dvd. môžeme porovnávať s obrazom disku.

Testování/Discovery (CTRL+Alt+D)

Slúži na zisťovanie vlastností mechaniky.

Autor textu: Marek Macko

39
Prístupné programy a hry / Foobar2000
« kdy: 4. Leden 2010, 12:54:29 »
Systémovo nenáročný prehrávač obľúbených audio súborov WAV, AIFF, VOC, AU, SND, Ogg Vorbis, MPC, MP2, MP3, MPEG-4 AAC a ďalších. Prehráva tiež audio CD. Podporuje vytváranie a načítanie playlistov. Program je rozšíriteľný pomocou modulov, ktoré sú dostupné na web stránke produktu.

Odkaz na stránku programu: http://www.foobar2000.org/

40
Prístupné programy a hry / Firefox (Mozilla Firefox)
« kdy: 4. Leden 2010, 12:47:49 »
Mozilla Firefox je moderný prehliadač webových stránok, ktorý vám ponúka príjemné užívateľské rozhranie, ochranu vášho súkromia a množstvo pokročilých funkcií. Aj vďaka nim patrí ku špičke v oblasti webových prehliadačov.

Odkaz na stránku programu: http://www.mozilla.sk/firefox/

41
Prístupné programy a hry / CCleaner
« kdy: 4. Leden 2010, 12:45:17 »
CCleaner je užitočný nástroj pre odstránenie nepotrebných súborov z pevného disku a vyčistenie registrov od chybných alebo zbytočných záznamov. Aplikácia po spustení napríklad vysype kôš, vymaže históriu a cookies súbory z internetových prehliadačov, vymaže históriu naposledy otvorených a spustených súborov, vymaže aj ďalšie nepotrebné a nepoužívané systémové súbory a tým tiež optimalizuje rýchlosť systému.

Odkaz na stránku programu: http://www.ccleaner.com/

42
Prístupné programy a hry / Audacity
« kdy: 4. Leden 2010, 12:42:30 »
Stručný popis programu:
Aplikácia pre editáciu, nahrávanie a konverziu multimediálnych audio súborov. Podporuje prácu s formátmi Ogg, Vorbis, AIFF, MP3a a WAV. Nástroj umožňuje doladenie výšok a basov, strihanie, mixovanie, spojovanie a ďalšie editačné funkcie vrátane pridania niekoľkých predefinovaných efektov.

Odkaz na stránku programu: http://audacity.sourceforge.net/

Audacity je:
 • je program na editovanie a konvertovanie digitálneho zvuku
 • zostavený z komponentov používateľského rozhrania, ktoré umožňujú aj použitie s čítačmi obrazovky
 • použiteľný na jednoduchú úpravu zvukových súborov (strihanie ticha na začiatku a konci...), ale aj komplexný strih
 • v tomto texte budeme používať anglickú verziu (slovenský preklad obsahuje terminologické chyby)

1 Inštalácia

Je štandardná ako pri iných programoch. Program (je voľne šíriteľný) sa dá stiahnuť na tejto stránke:
http://audacity.sourceforge.net
V tomto texte je opísaná práca s beta verziou 1.3.5, z ktorej by sa mala v dohľadnom čase stať plne funkčná verzia. Táto verzia obsahuje množstvo vylepšení, ktoré program umožňujú používať s čítačmi obrazovky.

1.1 Portable (prenosná) verzia

Program možno používať aj ako "portable" aplikáciu. Teda mať ho nakopírovaný na USB kľúči a používať ho bez nutnosti inštalovať na ktoromkoľvek počítači. Z nainštalovanej verzie si vyrobíme portable verziu nasledovným spôsobom:

 • priečinok audacity, do ktorého sme program nainštalovali (zvyčajne sa nachádza v priečinku c:program files), okopírujeme do ľubovoľného priečinka na USB kľúč
 • v priečinku audacity na kľúči vyrobíme podpriečinok "portable settings" (bez úvodzoviek)
 • po prvom spustení Audacity z priečinka na kľúči sa bude program správať, akoby sme ho spustili bezprostredne po inštalácii. Nastavenia, ktoré odteraz urobíme, si však uloží do priečinka portable Settings, ktorý sme vyrobili

2 Základné funkcie programu

Program pracuje so súbormi, ktoré autori nazývajú projekty. Majú príponu aup (audacity project). Okrem samotného aup súboru je súčasťou projektu aj jeden priečinok s názvom x_files, kde x je rovnaké ako názov projektu. Program po spustení automaticky vytvára prázdny projekt.

Kľúčovým prvkom v projekte je stopa (track). Tá môže obsahovať nejaké audio, ale existujú aj špeciálne stopy (viac ďalej). So stopami pracujeme pomocou tabuľky stôp (track view table), ktorá má fokus po spustení programu. V prázdnom (novovytvorenom) projekte však neobsahuje žiadnu stopu. Stopa môže obsahovať viacero klipov. My však budeme predpokladať iba jeden, pretože v súčasnosti nie je možné s klipmi efektívne pracovať z klávesnice. Na načítanie nejakého súboru do projektu môžeme použiť funkciu import (file/import/audio...). Naimportovaný súbor bude pridaný do projektu ako nová stopa (viac ďalej).

2.1 Základné klávesové skratky pre prehrávanie a nahrávanie

 • medzera - play / stop (prehrávanie spustí od začiatku alebo od začiatku označenia)
 • s - stop
 • p - pauza
 • shift + a - play / stop a presuň kurzor (po zastavení touto skratkou sa kurzor presunie na pozíciu, kde bolo prehrávanie zastavené)
 • 1 - prehraj jednu sekundu na pozícii kurzora
 • r - record (nahrávanie do novej stopy)
 • shift+r - nahrávanie na koniec existujúcej označenej stopy

2.2 Pohyb po audiu

Ak máme v editore nejaké audio dáta (napríklad nahraté pomocou skratky r), môžeme s nimi pracovať podobne ako v iných editoroch. V rámci audia sa môžeme pohybovať kurzorom. Na to slúžia nasledujúce skratky:

pri zastavenom prehrávaní:
 • šípky (vpravo a vľavo) posúvajú kurzor o krátky úsek vpravo, resp. vľavo,
 • home - kurzor na začiatok,
 • end - kurzor na koniec

počas prehrávania:
 • shift+a - zastaví prehrávanie a presunie kurzor na pozíciu, kde sa prehrávanie prerušilo
 • šípky (vpravo a vľavo) fungujú rovnako ako pri vypnutom prehrávaní, ibaže posúvajú nahrávku po väčších úsekoch a posun počujeme
 • shift+ šípky (vpravo a vľavo) - posúvajú kurzor počas prehrávania po väčších úsekoch

Po aktivovaní prehrávania sa vždy prehráva od pozície kurzora (alebo od začiatku označenia - viac ďalej)

2.3 Označovanie

Aby sme mohli pracovať s konkrétnymi úsekmi audia, potrebujeme časť nejakým spôsobom označiť. Najjednoduchší spôsob je označovanie počas prehrávania. Označenie môžeme chápať ako dva body (začiatok a koniec označenia), ktoré "ukladáme" na nejaké miesta v audiu. Môžeme ich vložiť počas prehrávania tak, že:
 • spustíme prehrávanie
 • na mieste, kam chceme vložiť ľavú hranicu (začiatok) označenia, stlačíme kláves [
 • na mieste, kam chceme vložiť pravú hranicu (koniec) označenia, stlačíme ]
 • zastavíme prehrávanie

Teraz sa po stlačení play prehrá už len označená časť audia. Hranice označenia môžeme posúvať. Ak chceme označenie rozširovať, použijeme šípky v kombinácii so shiftom (pozor, nie počas prehrávania):
 • shift+vpravo - posuň pravú hranicu do prava
 • shift+vľavo - posuň ľavú hranicu doľava

Na zužovanie označenia použijeme opäť šípky, tentokrát však v kombinácii s ctrl+shift:
 • ctrl+shift+vpravo - zužuj smerom doprava, teda posuň ľavú hranicu doprava,
 • ctrl+shift+vľavo - zužuj doľava, teda posuň pravú hranicu doľava

Označenie môžeme zrušiť stlačením:
 • home - označenie sa zruší a kurzor sa presunie na začiatok
 • end - označenie sa zruší a kurzor sa presunie na koniec
 • šípka vpravo - označenie sa zruší a kurzor sa presunie za označenie
 • šípka vľavo - označenie sa zruší a kurzor sa presunie pred označenie

S označeným úsekom môžeme vykonávať štandardné operácie (mazať: del, kopírovať: ctrl+c, strihať: ctrl+x, aplikovať efekty...). Celkom zaujímavá funkcia, ktorú môžeme využiť pri práci s označenými úsekmi, sa dá vyvolať skratkou c (cut preview). Po jej aktivovaní sa prehrá jedna sekunda pred a jedna po aktuálnom označení. Môžeme si teda vypočuť, ako bude nahrávka vyzerať (konkrétne spoj) po vymazaní nejakého úseku. Dĺžka prehraného úseku pred a po úseku sa dá nastaviť (viac ďalej).

2.4 Ďalšie časti hlavného okna

Na označovanie môžeme použiť aj políčka, do ktorých možno zadať čas začiatku a konca, resp. čas začiatku a trvania označenia. K týmto políčkam (ale aj k ďalším ovládacím prvkom) sa dostaneme klávesovou skratkou ctrl+f6, resp. ctrl+shift+f6 (v opačnom poradí). Hlavné okno teda pozostáva z troch častí, medzi ktorými sa možno prepínať spomínanou skratkou. Prvá obsahuje tabuľku so stopami.

Na druhej sa nachádzajú tieto ovládacie prvky (menované v poradí tabulátora):
 • selection start - políčko, do ktorého môžeme nastaviť čas začiatku označenia (čas môžeme napísať alebo nastaviť hornou a dolnou šípkou zvlášť v políčku pre hodiny, minúty a sekundy)
 • prepínač, ktorým môžeme zvoliť, či chceme do políčka ďalej zadať koniec označenia (end) alebo dĺžku označenia (length)
 • políčko, v ktorom môžeme nastaviť samplovaciu frekvenciu projektu (project rate), na ktorej sa bude do projektu napríklad nahrávať
 • snap to - ak máme začiarknuté tak sa môžme vrámci audia pohybovať po úsekoch podľa toho v akom formáte máme nastavené políčka na zadávanie začiatku a konca označenia. Tvar zadania času v políčkach meníme v kontextovej ponuke políčka. Ak nastavíme napríklad tvar hh:mm:ss (hodiny:minúty:sekundy) potom sa budeme po audiu môcť pohybovať len po sekundách, kurzor teda nebude môcť zastať napríklad na 5. sekunde a 3. desatine sekundy.
 • políčko, do ktorého zadáme dĺžku alebo koncový čas označenia (v závislosti od nastavenia prepínača opísaného skôr)
 • políčko, ktoré počas prehrávania obsahuje aktuálnu pozíciu "prehrávacieho" kurzora

Tretia časť okna obsahuje aj (opísané sú len tie zaujímavé) nasledujúce prvky (opäť v poradí tabulátora):
 • output volume (hlasitosť výstupu) umožňuje priamo v Audacity nastaviť si hlasitosť zvukovej karty
 • input volume (hlasitosť vstupu): možnosť nastaviť si hlasitosť vstupu (napríklad mikrofónu) pri nahrávaní
 • v ďalšom kombinovanom rámiku si môžeme nastaviť vstupné zariadenie pre nahrávanie (mikrofón, line-in...)
 • tlačidlo "play at selected speed" po stlačení spustí prehrávanie a v nasledujúcom zozname môžeme meniť rýchlosť prehrávania
 • všetky ostatné prvky sú rýchlejšie dostupné klávesovými skratkami, resp. v ponuke editora

3 Viac o stopách

Práca so stopami sa môže z nasledujúceho opisu javiť čitateľovi trochu komplikovaná. Nech sa však nedá odradiť a nech experimentuje. Projekt môže obsahovať aj viacero stôp. Tie môžeme pridávať viacerými spôsobmi:
 • funkciou import audio (file/import), ktorá umožňuje "načítať" do projektu nejaký audio súbor. Pre každý naimportovaný audio súbor bude automaticky vytvorená nová stopa, ktorá bude súbor obsahovať. V dialógu možno označiť (a teda aj naimportovať) aj viacero súborov naraz.
 • vložením prázdnej stopy (ponuka track/add new a v nej napríklad audio track)
 • nahrávaním skratkou r (po spustení nahrávania touto skratkou sa vytvorí nová stopa, do ktorej sa bude nahrávať)
 • duplikovaním existujúcej stopy (alebo jej označenej časti), funkcia duplicate je v ponuke edit

Stopy sa teda nechápu ako "idúce za sebou", ale sú to akési paralelné prvky, ktoré môžeme posúvať v čase. Môžeme teda docieliť napríklad aj to, aby sa druhá stopa prehrala až po skončení prvej. V zozname stôp sa pohybujeme hornou a dolnou šípkou. Stopa môže byť označená alebo neoznačená. Stav označenia meníme tak, že na príslušnej stope stlačíme enter. Ak je stopa označená, čítač obrazovky to oznamuje slovami "select on". Označenie stopy má pri práci s viacerými stopami tento význam:
 • pri mazaní, strihaní, kopírovaní alebo vkladaní sa upravujú všetky označené stopy
 • efekty sa aplikujú na všetky označené stopy
 • mnohé funkcie, ktoré pracujú so stopami, spracúvajú len označené stopy

Takmer všetky funkcie na prácu s viacerými stopami sú v ponuke tracks:
 • add new - obsahuje položky na pridanie rôznych druhov stôp
 • timer record - časovo obmedzené nahrávanie (jednoduchý dialóg, v ktorom možno nastaviť začiatok a trvanie, resp. koniec)
 • stereo to mono - konvert označených stôp
 • resample... - presamplovanie na inú frekvenciu
 • remove tracks - vymaže označené stopy (kombináciou shift+c môžeme vymazať tú stopu, na ktorej je kurzor v tabuľke stôp)
 • mute a unmute all tracks - funkcie na stlmenie a opätovné zapnutie stôp
 • align tracks - podmenu obsahuje položky na presúvanie označených stôp v čase. Za zaujímavé možno určite považovať tieto funkcie:
  • align with cursor - presunie označené stopy tak, aby bol ich začiatok zarovnaný s pozíciou kurzora
  • align with selection start - začiatok stôp bude zarovnaný so začiatkom označenia
  • align with selection end - zarovnanie s koncom označenia
  • align end with cursor - stopy sa presunú tak, aby sa končili tam, kde je práve kurzor
  • align end with selection start - stopy sa budú končiť na začiatku označenia
  • align end with selection end - stopy sa budú končiť na konci označenia
  • align tracks together - zarovnať stopy na rovnakú úroveň
 • sort tracks by - podmenu obsahuje funkcie umožňujúce utriediť stopy podľa času, v ktorom sa začínajú alebo podľa názvu

Ďalšie položky tejto ponuky si zatiaľ nevšímajme.

Každej stope (teraz už nie označenej, ale takej, ktorá je práve vybratá v zozname stôp) môžeme nastaviť aj niekoľko užitočných parametrov. Na prístup k nim slúžia tieto skratky:
 • shift+m (menu) - kontextová ponuka pre aktuálnu stopu (obsahuje položky umožňujúce stopu premenovať, presunúť v zozname vyššie alebo nižšie...)
 • shift+g (gain) - Umožňuje nastaviť hlasitosť práve vybranej stopy (normálna je 0, tichšie sú záporné a hlasnejšie kladné čísla)
 • shift+p (pan) - umožňuje nastaviť stope centrovanie. 0 je v strede, záporné čísla je viac v ľavom kanáli a kladné čísla stopu posúvajú viac doprava
 • shift+ s (solo) - umožňuje nastaviť príznak sólo práve vybratej stope. Ak majú nejaké stopy príznak sólo, budú pri prehrávaní prehrávané len tie. Rovnakou skratkou príznak aj vypneme. Čítače obrazovky ho oznamujú slovami "solo on"
 • shift+ u (mute / unmute) - prepínanie príznaku mute teda, stlmenie stopy. Čítače obrazovky ho oznamujú slovami "mute on". Príznak solo má pred príznakom mute prioritu

Zaujímavé funkcie na prácu v stopách (konkrétne v jednej označenej) možno nájsť aj v ponuke edit/select a edit/move cursor (ich význam je intuitívne zrejmý, a preto ich zmapovanie prenechávame láskavému čitateľovi).

3.1 Label track

Okrem štandardných mono a stereo audio stôp je celkom zaujímavá aj stopa s názvom Label track. Do tejto stopy možno vkladať pomenované "záložky", ktoré môžu ukazovať na konkrétne miesto v nahrávke, respektíve môžu poslúžiť na zapamätanie si označenia. Položky na pridávanie záložiek sú opäť v ponuke track:
 • add label at selection (ctrl+b) - po vyvolaní v situácii, keď máme označený nejaký úsek audia, si editor vypýta názov a po zadaní (potvrdení enterom) pridá do stopy label track novú záložku (v prípade, že projekt label track neobsahuje, bude automaticky vytvorený)
 • add label at playback position (ctrl+m) - Ak túto funkciu aktivujeme počas prehrávania, bude aktuálna pozícia prehrávacieho kurzora zapamätaná v novej záložke, ktorá bude pridaná do label tracku.
 • edit labels - po vyvolaní sa zobrazí dialóg, ktorý obsahuje zoznam záložiek a tlačidlá na ich pridávanie, mazanie a ukladanie / načítavanie. Po tabuľke záložiek sa možno pohybovať nahor a nadol (presun po záložkách) a vľavo a vpravo (presun po jednotlivých políčkach záložky - názov, začiatok, koniec...). Jednotlivé "bunky" tabuľky môžeme meniť stlačením F2. Ak chceme na niektorú záložku presunúť kurzor v audiu alebo nastaviť označenie, ktoré je v záložke zapamätané, stlačme na nej enter

4 Rôzne

V tejto časti vypichneme ďalšie funkcie editora, ktoré sa nám môžu pri práci so zvukom hodiť. Ako už bolo spomenuté, Audacity pracuje s projektmi. Nám sa však isto hodí možnosť exportovať práve vyrobený projekt do zvukového súboru, ktorý budeme môcť prehrať v akomkoľvek prehrávači. Funkcie, ktorými môžeme export realizovať, nájdeme v ponuke file:
 • export... - (zmixuje všetky stopy do výsledného wav, mp3, ogg... súboru)
 • export selection... - exportuje len označené stopy
 • export labels... - exportuje label track, ak nejaký existuje
 • export multiple... - umožňuje export viacerých súborov, napríklad podľa definovaných záložiek (preskúmanie tejto pomerne intuitívnej funkcie bude pre čitateľa akiste potešením, ktoré mu nechceme uprieť)

Menu file ešte obsahuje aj tieto zaujímavé položky:
 • recent files (podmenu) - obsahuje zoznam naposledy otvorených súborov
 • check dependencies... - kontrola závislostí. Funkcia umožňuje zistiť, na ktorých súboroch je projekt, ktorý máme práve otvorený, závislý. Závislosťou sa myslí napríklad to, že sme do projektu importovali nejaké súbory, ktoré máme niekde na disku. Tie však nebudú súčasťou projektových súborov ani po uložení projektu, Audacity ich bude pri otvorení hľadať na rovnakých miestach, odkiaľ sme ich importovali. Po vyvolaní funkcie na kontrolu závislostí sa zobrazí dialóg so závislosťami, ktorý obsahuje aj tlačidlá umožňujúce všetky závislosti okopírovať do projektu.
 • apply chain a edit chains - funkcie umožňujú aplikovať na otvorený projekt nejakú postupnosť vopred definovaných funkcií. Postupnosť sa nazýva chain (reťaz) a postupnosti môžeme (pomocou funkcie edit chains) aj vytvárať

Kontextové menu vyvolané na konkrétnej stope (okrem tlačidla kontextového menu funguje aj shift+m) obsahuje okrem spomínaných aj tieto zaujímavé položky:
 • make stereo track - je dostupné len ak je kurzor na stope, ktorá je mono a pod ňou sa nachádza ďalšia mono stopa. Dve mono stopy budú po aktivovaní funkcie zlúčené do jednej stereo stopy
 • split stereo track - funkcia je aktívna len ak máme kurzor na stope, ktorá je stereo. Po aktivovaní sa stopa rozdelí na dve samostatné stopy, ktoré budú obsahovať samostatné kanály pôvodnej stereo stopy. Môže sa hodiť, ak chceme upraviť len jeden kanál stereo stopy

V ponuke edit za zmienku určite stoja tieto položky:
 • silence (ctrl+l) - premaže označenú časť audia v označených stopách tichom
 • duplicate - zduplikuje stopu, na ktorej je práve kurzor
 • labelled regions - obsahuje funkciu na hromadnú úpravu ozáložkovaných regiónov. Môžeme napríklad naraz vymazať všetky označenia v audiu, ktoré sú ozáložkované.
 • mnohé ďalšie funkcie v tejto ponuke súvisia s klipmi, s ktorými v súčasnosti, ako už bolo spomenuté, z klávesnice nemožno pracovať.

Ponuka generate obsahuje funkcie na generovanie rôznych efektov, ticha... Okrem exotických názvov jednotlivých položiek by nemala ničím prekvapiť, po troche experimentovania sa čitateľ isto zorientuje.

Ponuka effect obsahuje efekty. Sú to funkcie, ktoré umožňujú vykonať nejaké zmeny na audiu. Opäť nebudeme čitateľa oberať o radosť z poznávania prostredníctvom experimentov. Pozornosť však isto treba venovať funkcii normalize. Tá umožňuje upraviť hlasitosť nahrávky na určitú úroveň. Pri práci s viacstopými nahrávkami je vhodné nasttaviť na začiatku všetkým nahrávkam rovnakú hlasitosť a ich výsledný pomer hlasitostí potom dolaďovať pomocou upravovania gain jednotlivých stôp. Dialóg normalize (označme časť audia, ktorú chceme normalizovať a vyvolajme funkciu normalize) obsahuje nasledujúce položky:
 • remove any DC offset (center on 0 vertically): pre veci znalých: ide o centrovanie signálu okolo nuly (eliminácia DC offsetu generovaného mnohými menej kvalitnými zvukovými kartami). Pre všetkých ostatných: nikdy nie je na škodu mať toto políčko začiarknuté,
 • normalize maximum amplitude to (začiarkávacie pole): začiarknime, aby sme mohli určiť, akú najvyššiu hlasitosť pripúšťame
 • do editačného poľa napíšme hodnotu maximálnej hlasitosti. Ako maximálnu používajte najviac 0.0, ak chcete, aby bola nahrávka tichšia, zvoľte nižšie číslo. Vyššie čísla môžu vo výsledku spôsobovať počuteľné praskanie.

Nasleduje zoznam niektorých zaujímavých položiek ponuky effect s veľmi stručným popisom:
 • repeat last effect (namiesto last effect bude názov naposledy použitého efektu) - zopakuje naposledy vykonaný efekt na označenom audiu,
 • amplify - úprava hlasitosti podobne ako normalize, ibaže s viacerými možnosťami, určite je zaujímavé políčko s názvom amplification (DB): v ktorom môžme vyčítať o koľko decibelov môžeme označené audio ešte zhlasniť bez toho aby bolo prekričané. Táto funkcia sa môže hodiť napríklad pri kalibrovaní mikrofónu na rečníka ak ho chceme nahrávať a nechceme mať nahrávku prekričanú.
 • change pitch - zmena výšky nahrávky
 • change tempo - zmena tempa nahrávky
 • change speed - mení tempo aj výšku
 • fade in a fade out - zhlasňovanie zo stratena a stišovanie do stratena
 • low pass a high pass filter - dolno a horno priepustné filtre

Ponuka analyze obsahuje funkcie slúžiace na analýzu označeného audia. Za preskúmanie určite stoja funkcie:
 • regular interval labels - umožňuje označenú nahrávku rozdeliť na rovnako dlhé časti a tieto časti ozáložkovať. Funkcia môže pomôcť, ak editujeme pridlhú nahrávku. Môžeme si ju rozdeliť na ozáložkované časti a po tých sa rýchlo prepínať pomocou stopy so záložkami.
 • silence finder - funkcia slúži na vyhľadávanie ticha v nahrávkach. Ticho definujeme silou signálu a dĺžkou trvania. Každé nájdené ticho je označené záložkou.
 • find clipping - funkcia je určená pre zrakovo postihnutých používateľov editora. Slúži na vyhľadanie (a označenie záložkou) všetkých "prekričaných" samplov v audiu. Dva parametre, ktoré v dialógu nastavujeme, určujú, koľko po sebe nasledujúcich príliš hlučných samplov musí byť nájdených, aby sa úsek označil ako prekričaný a druhý parameter zase určuje hranicu, kde sa prekričanie končí.

5 Nastavenia

V tejto časti sú opísané užitočné nastavenia, ktoré možno vykonať v dialógu preferences (ponuka edit skratka ctrl+p). Dialóg obsahuje viacero "záložiek", ktoré si vyberáme v strome so záložkami (je to jediný strom v okne). Po prvkoch vybratej záložky sa pohybujeme štandardnými skratkami.

5.1 audio i/o

 • v dvoch zoznamoch so zariadeniami si môžeme vybrať vstupné a výstupné zariadenie (užitočné, ak máme viacero zvukových kariet)
 • channels: počet kanálov
 • play other tracks while recording new one (začiarkávacie pole): ak je začiarknuté, tak sa pri nahrávaní novej stopy prehrávajú tie stopy, ktoré sú už v projekte a obsahujú audio v tom čase, ktorý sa nahráva. Teda ak nahrávame na koniec najdlhšej stopy, tak sa, samozrejme, neprehráva nič
 • software playthrough: play new track while recording it: práve nahrávaná stopa môže byť zároveň aj prehrávaná (softvérový hlasitý odposluch)
 • length of preview: napíšte v sekundách, aký dlhý úsek audia sa má prehrať po stlačení preview v v oknách, ktoré preview podporujú. Na rozdiel od iných editorov sa teda neprehráva cyklicky celá spracovávaná časť, ale len zadaný úsek
 • preview before cut region a preview after cut region: tu si môžeme nastaviť v sekundách, aký úsek sa má prehrať pred a po označenom úseku pri použití funkcie cut preview (skratka c)

5.2 Quality

 • default samplerate
 • default sample format - tieto dva parametre určujú predvolené hodnoty pre nové projekty (frekvencia a počet bitov)

5.3 Import / export

 • tlačidlá find library a download: slúžia na nájdenie knižníc, ktoré má program použiť na kódovanie do niektorých formátov. Tlačidlo download knižnice umožňuje stiahnuť (otvorí sa nejaká predvolená stránka). Špeciálnu knižnicu (lame) potrebujeme napríklad nastaviť, ak chceme ukladať do MP3. Odkaz na ňu nájdete v odkazoch. Po stiahnutí ju okopírujte do priečinka, v ktorom je nainštalované Audacity

5.4 Interface

 • select all audio in project if none selected: ak je začiarknuté, potom sa pri použití efektu označí v prípade, že pred jeho aktivovaním nebolo označené nič, všetko audio.
 • beep on completion of longer actions: zapípa, ak sa dokončí dlhšie trvajúca akcia

5.5 Keyboard

Záložka obsahuje zoznam akcií, ktorým sa dajú definovať klávesové skratky. V tomto zozname môžeme skratky aj meniť (pozri ostatné tlačidlá na záložke)

6 Praktické príklady práce s programom Audacity

Pre prácu s príkladmi si stiahnite dve nasledovné súbory typu mp3:

http://www.unss.sk/sk/forum/download/demo.mp3
http://www.unss.sk/sk/forum/download/hapmix.mp3

Na záver sa pokúsme vyrobiť jednoduchú stereo scénku podľa týchto požiadaviek:
 • súbor demo.mp3 obsahuje rozhovor predavača a kupujúceho
 • chceme, aby bol kupujúci vľavo a predavač v pravo (stereo nahrávka)
 • stereo chceme vyrobiť pomocou triku s klamaním mozgu (chceme, aby nahrávka pekne znela aj na mono prehrávačoch) pomocou malého posunu tej stopy, na ktorej strane chceme mať nahrávku. Teda ak chceme mať nahrávku vľavo, potom zaistíme, aby sa pravý kanál nahrávky spustil až, povedzme, tri milisekundy po ľavom. Týmto dosiahneme, že sa nám bude zdať, že zvuk prichádza zľava
  ďalej chceme, aby sa z druhej miestnosti niekde vpravo (to znamená sprava a potichu) ozývalo zvonenie telefónu. Ako zvonenie použijeme súbor ringin.wav v priečinku c:windowsmedia.

 • Do nového projektu v Audacity naimportujme súbor demo.mp3. Zo začiatku odstrihnime (označme a vymažme) text "demojeden bodka", ten tam nechceme
 • Celé audio znormalizujme na 0.0 db:
  • v menu effect stlačme normalize a do editačného poľa nastavme 0.0
 • Ďalej by sme potrebovali vyrobiť zo stopy, ktorú máme v projekte, stereo stopu (všimnite si v kontextovom menu stopy, že je začiarknuté "mono"):
  • označme stopu a zduplikujme ju (najprv sa enterom uistime, že je označená a potom stlačme ctrl+d alebo aktivujme duplicate v menu edit)
  • teraz máme v projekte dve stopy. Nastavme sa na tú vrchnú a v kontextovom menu stlačme "make stereo track", čím zostane v projekte opäť jedna stopa, ale bude stereo. Oba kanály sú rovnaké.
 • Chceme rečníkov rozdeliť tak, aby bol nakupujúci vľavo a predávajúci vpravo. Urobíme to tak, že najprv ich "rozhádžeme" do dvoch stôp a tie stopy potom umiestnime do strán. Zduplikujme teda opäť stopu tak, aby sme mali v projekte dve stereo stopy (stlačme ctrl+d). Aby bola naša práca prehľadnejšia, premenujme si stopy tak, že prvú pomenujme kupujúci a druhú predávajúci (nastavme sa na stopu a v kontextovej ponuke aktivujme položku "name" a napíšme názov). Všimnite si, že ak si teraz stopy prehráme, je nahrávka mierne prekričaná. Je to spôsobené tým, že sila nahrávok sa "sčítava".
 • Teraz potrebujeme v stope kupujúci vypnúť všetky hlášky predávajúceho a naopak, v stope predávajúci zase umlčať kupujúceho. Pozor, v stopách nemôžeme mazať, pretože potom sa budú skracovať a to nechceme. Namiesto mazania budeme príslušné časti stôp premazávať tichom.
  • označme prvú hlášku (pozdrav kupujúceho), použime skratky [ a ] počas prehrávania a označenie potom dolaďme posúvaním hraníc
  • odznačme stopu kupujúci a označme stopu predávajúci
  • teraz pracujeme len s audiom v stope predávajúci. Stlačme edit/silence (skratka ctrl+l), čím označenú časť v označenej stope premažeme tichom
  • potom stlačme pravú šípku, čím presunieme kurzor za aktuálne označenie, teda na začiatok druhej hlášky
  • opäť označme hlášku (dobrý, prajete si?) a tentokrát odznačme stopu predávajúci a označme stopu kupujúci a nakoniec opäť aktivujeme funkciu silence. Tentokrát sme prepísali tichom hlášku predávajúceho v stope kupujúci
  • takýmto spôsobom pokračujme až do konca dialógu. Po skončení sme dosiahli, že máme v prvej stope na správnych miestach z hľadiska času hlášky kupujúceho a v druhej zase hlášky predávajúceho. Akk teraz dáme play a rozdelenie sme urobili správne, tak nebude žiadna časť nahrávky prekričaná. Vyskúšajte si prehrať stopy aj sólo.
 • Teraz chceme stopy upraviť tak, aby sme prvú počuli sprava a druhú zľava. Urobíme to tak, že obe stopy rozdelíme na kanály (budeme mať teda štyri stopy) a potom o tri milisekundy posunieme druhú a tretiu stopu, teda pravý kanál kupujúceho a ľavý kanál predávajúceho, čím dosiahneme to, čo chceme
  • nastavme sa na prvú stopu a v kontextovom menu aktivujme funkciu "split stereo track", čím sa stopa rozdvojí a v dvoch stopách budeme mať samostatné kanály. To isté vykonajme aj so stopou predávajúceho. Nenechajte sa zmiasť názvami druhej a štvrtej stopy, sú pomenované ako pôvodné súbory, ktoré sme importovali
  • pomocou ctrl+f6 sa prepnime do políčka, kam môžeme zadať začiatok označenia (selection start) a nastavme 00:00:00.003, teda tri milisekundy
  • vráťme sa do tabuľky so stopami (ctrl+shift+f6) (v prípade, že skratka nezaberá, prepnite sa najprv tabulátorom na prepínač a skúste skratku potom, pravdepodobne máte verziu s chybou) a označme stopy, ktoré chceme posunúť, teda druhú a tretiu. Uistime sa, že prvá a štvrtá stopa nie je označená
  • teraz označené stopy presuňme na pozíciu začiatku označenia (tracks/align tracks/align with selection start)
  • zlúčme stereo stopy do jednej (postupne vyvolajme na prvej a tretej stope funkciu make stereo track) a vyskúšajme si dialóg od začiatku (najprv stlačme home, uvedomte si, že kurzor je stále na tretej milisekunde nahrávky) prehrať. Ak sme nikde neurobili chybu, dialóg by mal byť stereo.
 • Už nám treba vyrobiť len zvonenie. Naimportujme teda do projektu požadovaný súbor ringin.wav. Ten obsahuje jedno zazvonenie a nám by sa viac páčilo vyzváňanie. Takže na koniec stopy dogenerujeme trochu ticha (napríklad sekundu) a potom túto stopu niekoľkokrát nakopírujeme tak, aby sme v nej mali vyzváňanie
  • označme stopu, do ktorej sme naimportovali zvonenie a uistime sa, že žiadna iná označená nie je. Nastavme jej príznak solo, aby sme dočasne umlčali ostatné (nech nás pri experimentovaní nerušia)
  • presuňme kurzor na koniec označenej stopy (uvedomte si, že kurzor nepresúvame endom na koniec nahrávky, teda koniec najdlhšej stopy, ale na koniec označenej stopy) buď príkazom edit/move cursor/to track end, alebo jeho klávesovou skratkou k
  • pomocou generate/silence vygenerujme sekundu ticha. Tá bude umiestnená do označenej stopy na pozíciu kurzora, teda na koniec našej stopy so zvonením. Do políčka v dialógu nastavte jednu sekundu a stlačte enter. Políčko je trochu neštandardné, po cifrách sa prepínajte pravou a ľavou šípkou a hodnoty meňte hornou a dolnou šípkou. Zadávanie tvaru času generovania môžete aj zmeniť. Ak sa vám napríklad lepšie pracuje s políčkom, ktoré slúži na zadávanie začiatku označenia, tak na políčku pri generovaní ticha stlačte kontextové menu a prestavte si jeho tvar
  • teraz označme obsah celej označenej stopy (napríklad tak, že sa skratkou j presunieme na začiatok a potom stlačíme shift+k, čo je označenie od kurzora do konca stopy) a obsah okopírujme do schránky
  • presuňme sa na koniec stopy (k) a vložme obsah zo schránky. Tento krok ešte zopakujme, aby nám telefón zazvonil aspoň trikrát
  • teraz zvonenie upravme, aby prichádzalo sprava. Postupujme rovnako, ako keď sme upravovali rečníkov, ibaže tentokrát posúvame iba jednu stopu (zvonenie bolo opäť mono, takže musíme vyrobiť najprv stereo stopu). Aby obchod zvukom pôsobil "rozľahlo", môžeme pravú stopu posunúť napríklad až o 5 milisekúnd.
 • Na záver upravme gain zvoniacej stopy tak, aby bola potichu (prichádza z diaľky). Stlačme teda na stope shift+g a nastavme napríklad -14 percent. Zvoniacu stopu môžeme napríklad celú trochu posunúť v čase, aby sa vyzváňanie začalo až niekedy v strede dialógu.

7 odkazy

 • stránka programu:
  http://audacity.sourceforge.net
 • stránka na ktorej možno stiahnúť knižnicu Lame ktorá umožňuje export do mp3:
  http://audacity.sourceforge.net/download/lame
 • stránka s neúplným manuálom k aktuálnej beta verzii audacity:
  http://www.audacityteam.org/manual/inde ... =Main_Page
 • stránka popisujúca programovací jazyk nyquist v ktorom je možné robiť pluginy do programu:
  http://audacity.sourceforge.net/help/nyquist
  Pluginy možno vytvárať v akom koľvek textovom editore (ukladajú sa ako textové súbory s príponou ny). Zvedavci môžu nazrieť do pluginov ktoré sú súčasťou audacity. Nájdu ich v priečinku plug-ins. Jeden plugin je aj súčasťou tejto príručky. Možno ho použiť na postupné ztišovanie alebo zhlasňovanie označenej nahrávky z jednej konkrétnej hlasitosti na inú. Nevidiacemu používateľovi môže celkom dobre nahradiť envelope tool ktorá je pre neho v súčasnosti v audacity neprístupná. Efekt možno použiť aj na cross fading (prechod nahrávky z jednej strany na druhú) tak že upravíme samostatne každý kanál.
 • stránka s množstvom nyquist pluginov:
  http://www.audacityteam.org/wiki/index. ... t_Plug-ins

Autor popisu programu: Peter Lecký

43
V abecednom poradí:

7-zip
Adobe Reader
Audacity
AutoHotkey
Ccleaner
Defraggler
D-Speech
Filezilla
Filezilla Server
Firefox (Mozilla Firefox)
Foobar2000
FreeCommander
GWConnect
HWInfo32
Imgburn
Infrarecorder
Instantbird
KeePass
Miranda
Mixxx
NVDA
PuTTY
Recuva
Skype
TapinRadio
Thunderbird (Mozilla Thunderbird)
Transmission Remote Dotnet
TrueCrypt
Uniextract
uTorrent
VLC media player - VideoLAN
Winamp
XPAntiSpy

44
script v ahk (autohotkey), ktory emuluje braillovsku klavesnicu, konfigurovatelny, moznost vytvarania vlastnych klavesnic
autor: Peter Lecky

http://jelenovipivonelej.info/index.php?page=braillekbd

45
I. ročník (2009) / sponzori a partneri
« kdy: 13. Listopad 2009, 21:18:52 »
Projekt podporili


Tento projekt je realizovaný vďaka podpore Accenture (http://www.accenture.com/Countries/Slov ... efault.htm) nadačného fondu v Nadácii Pontis (http://www.nadaciapontis.sk/).

Partnerom projektu je Podporné centrum pre zrakovo postihnutých študentov Univerzity Komenského v Bratislave. (http://http://www.cezap.sk/)

Stran: 1 2 [3] 4