Autor Téma: ImgBurn  (Přečteno 4687 krát)

admin

 • Administrator
 • Newbie
 • *****
 • Příspěvků: 99
  • Zobrazit profil
ImgBurn
« kdy: 4. Leden 2010, 12:56:14 »
Nenáročný nástroj pre vytváranie a vypaľovanie image súborov na CD alebo DVD nosiče.
Podporuje takmer všetky typy súčasných vypaľovačiek. Dajú sa vypaľovať image formáty BIN, IMG, CDI, CDR, ISO, GCM a mnoho ďalších.

Odkaz na stránku programu: http://www.imgburn.com/

Inštalácia

Nič neobvyklé, skúsenejší používateľ nebude mať problém.
Sfunkčnenie češtiny:
 • rozbalíme/otvoríme súbor czech.zip a czech.lng, ktorý sa v ňom nachádza, skopírujeme do priečinka languages v inštalačnom priečinku ImgBurnu (predvolene c:program FilesImgBurn).
 • po spustení Imgburnu zvolíme z ponuky tools možnosť Options a pretabujeme sa ku kombinovanému rámiku, na ktorom Jaws povie "english United Kingdom". šípkou dole vyberieme češtinu a odentrujeme.

Vzhľad a štruktúra

Program je relatívne dobre prístupný pre čítače obrazovky. Obsahuje štruktúru ponúk, podľa voľby ktorých sa potom líši aj vzhľad hlavného okna. Pre použitie programu sú najdôležitejšie režimy (ponuka Režim/mode), kde si vyberáme, na aký účel program použijeme. tešiť nás môže, že každý režim má svoju klávesovú skratku.

Výběr činností/EZ mode picker (nebudeme používať, funkcia je momentálne prístupná pre screen reader iba s jaws kurzorom, slúži na akési rozhodnutie sa, čo budeme s programom robiť.

Režim Čtení/Read (CTRL+Alt+R)

Tento režim umožňuje čítať CD/DVD a uložiť ho ako obraz disku napr. pre neskoršie napálenie. Zíde sa, keď chceme kopírovať obsah z jedného CD na druhé alebo z nejakého dôvodu uložiť obraz CD na disk.
ako na to?:
 • najprv zvolíme súbor, do ktorého sa má obraz uložiť: Z menu Soubor/File vyberieme možnosť "Vybrat cílový soubor/browse for a destination file". Otvorí sa nám klasické okno pre uloženie súboru, kde môžeme vybrať názov súboru a formát, v ktorom bude uložený. Ako formát odporúčam zvoliť možnosť *.iso pre najväčšiu kompatibilitu.
 • ak chceme po uložení obrazu na disk médium skopírovať na prázdne médium, v hlavnom okne začiarkneme možnosť "Add To Write Queue When Done". Inak tento krok ignorujeme.
 • pre spustenie procesu čítania vyberieme z ponuky Soubor/file možnosť čtení/Read.

Tvorba/Build mode (CTRL+Alt+B)

Azda najdôležitejší režim. Tu si vyberáme súbory, ktoré chceme napáliť, môžeme tiež spustiť samotný proces zápisu.
Okno obsahuje zopár statických prvkov, zvyšok sa mení podľa toho, na akej karte sa nachádzame.
nemeniace sa položky v poradí tabulátora: Editačné pole Zdroj/source - môžeme zadať cestu k priečinku či súboru, ktorý chceme zapísať ručne, odentrujeme. Napr. d:obraz.iso
Zdroj/Source zoznam - pridávame súbory pohodlnejšie. po vyvolaní kontextového menu sa nám objavia možnosti ako Vybrat soubor/browse for file, Vybrat adresář/Browse for folder atď. vrátane klávesových skratiek. Príkazy sú dostupné aj v ponuke Soubor/File, tam sa však kláv. skratky nezobrazujú, preto odporúčam túto možnosť. DO tohto zoznamu môžeme súbory aj priliepať z prieskumníka cez CTRL+v.
kombinovaný rámik s názvom zariadenia, cez ktoré ideme napaľovať. ak nemáme viac napaľovačiek, nemusí nás trápiť.
Začiarkávacie políčko Testování/Test mode - po začiarknutí neprebehne zápis, iba jeho simulácia.
Začiarkávadlo Kontrola/Verify - po zápise overí, či sa dáta na CD/DVD zhodujú so súbormi v počítači.
Môžeme zvoliť aj zápis do súboru v podobe iso obrazu - ponuka Výstup/Output Obraz/Image file. Vtedy sa namiesto posledných troch prvkov objaví len editačné pole cíl/Destination, kde zadáme názov výstupného súboru.

Karty

Informace/Information: tu sa dozvieme, koľko miesta zaberajú súbory, ktoré sme zatiaľ do projektu vložili. žiaľ, treba používať jaws kurzor. a treba začiarknúť možnosť auto.
Mechanika/Device: Prvý kombobox nastavuje rýchlosť zápisu, druhý počet kópií.
Možnosti/options: Nastavuje sa tu súborový systém, možnosti zahrnutia podpriečinkov etc.
Popisky/Labels: tu určujeme názov média, na ktoré ideme zapisovať. Pre Správne zobrazenie vo windows je dôležité druhé editačné pole v poradí tabulátora.
Pokročilé/Advanced: Delísa na tri ďalšie karty. Na karte Omezení/Restrictions treba začiarknúť možnosť Povolit více než 8 adresářových úrovní/Allow More Than 8 Directory Levels skúsenejší používatelia môžu potrebovať kartu Bootovací disk/Bootable disc, kde určujeme, či médium napálime ako bootovateľné alebo nie.
samotný proces zápisu spustíme po zvolení možnosti Zápis/Write z ponuky File. Program sa nás môže opýtať na nejasnosti, jediná dobrá rada: prečítať si, čo od nás program žiada a podľa toho odpovedať. väčšinou je to celkom zrozumiteľné. Program žiaľ vypisuje chybové hlášky len v angličtine bez ohľadu na zvolený jazyk.

Režim Zápis/Write

- slúži na zápis obrazu disku na médium.
V okne máme podobné možnosti ako v Build režime - Výber zariadenia, nastavenie rýchlosti, počtu kópií, testovací režim a overenie po zápise. :
ako zapísať obraz disku:
 • z ponuky Soubor/File vyberieme možnosť "Vybrat zdrojový soubor/browse for a source file" pre vyhľadanie obrazu, ktorý chceme zapísať.
 • z ponuky Soubor/File zvolíme "Zápis/write".

Kontrola/Verify

Slúži na overenie bezchybnosti akéhokoľvek cd/dvd. môžeme porovnávať s obrazom disku.

Testování/Discovery (CTRL+Alt+D)

Slúži na zisťovanie vlastností mechaniky.

Autor textu: Marek Macko
Peter Teplický
admin fóra ÚNSS
mail: peter(bodka)teplicky(zavinac)unss(bodka)sk