Autor Téma: uTorrent  (Přečteno 5634 krát)

admin

  • Administrator
  • Newbie
  • *****
  • Příspěvků: 99
    • Zobrazit profil
uTorrent
« kdy: 4. Leden 2010, 13:11:04 »
Nenáročný klient pre sťahovanie a zdieľanie súborov P2P systémom Torrent. Možnosť hromadného a automatického sťahovania súborov v stanovenej dobe, obnovenie prerušeného sťahovania atď.

Odkaz na stránku programu: http://www.utorrent.com/

1 Trochu teórie ohľadom torrentov

Bittorrent je protokol a systém na distribúciu veľkých súborov príp. veľkého množstva súborov, ktoré si medzi sebou vymieňajú užívatelia. Ak má súbor, ktorý chceme takto stiahnuť veľa užívateľov, stiahneme ho spravidla veľmi rýchlo v závislosti od nášho pripojenia. Na hromadenie torrentov sa používajú tzv. indexovacie stránky. Niektoré ponúkajú len odkazy na iné stránky (podobný princíp ako Google), iné priamo hostujú .torrent súbory a sledujú, koľko užívateľov sťahuje - tzv. trackery.

vyhľadávač: http://www.torrentscrape.com
trackery: http://www.thepiratebay.org, http://www.mininova.org

Sieť BitTorrent je postavená na inom princípe ako bežné P2P siete. Zatiaľ čo pri P2P sieťach ako eMule nastáva výmena dát vždy medzi dvojicou užívateľov, z ktorých jeden musí vlastniť celú kópiu žiadaného súboru, pri BitTorrente nastáva výmena v tzv. roji užívateľov (angl. swarm). Tento princíp podstatne urýchľuje sťahovacie časy: ak si v normálnych P2P sietiach chce 100 užívateľov stiahnuť žiadaný súbor od jeho poskytovateľa A, musí sa každý z tých 100 užívateľov napojiť na A a začať sťahovať celý súbor. Takto sa rýchlosť pripojenia A musí rozdeliť medzi 100 záujemcov o stiahnutie súboru. BitTorrent optimalizuje distribúciu dát v roji tak, že ak si nejaký užívateľ stiahne časť súboru od A, tuto časť začne zároveň poskytovať ostatným užívateľom v roji. Takto dochádza k výmene dát nielen medzi A a záujemcami o súbor, ale aj medzi samotnými záujemcami.

1.1 Bittorrent terminológia

Tracker: Centrálny server pre daný .torrent. Práve z neho stiahnete a spustíte .torrent súbor. Tracker si udržuje informácie o všetkých klientoch, ktorí majú vami sťahovaný súbor (či už celý, alebo len časť). Každý z klientov komunikuje s trackerom a žiada si od neho dáta o iných klientoch, ktorí by mohli mať chýbajúce časti súboru. Po získaní tejto informácie už klienti medzi sebou komunikujú samostatne.

Roj (swarm): Roj užívateľov sťahujúcich daný súbor. Ak sa v roji nachádza dostatočne množstvo ľudí zdieľajúcich dáta, BitTorrent zabezpečí rýchlu distribúciu dát. Spravidla platí, že čím viac užívateľov sa nachádza v roji, tým väčšie rýchlosti sa dosahujú.

Seeder: (seed = siať) je klient v torrentovej sieti, ktorý má celú kópiu požadovaného archívu. Aby akýkoľvek archív mohol byť stiahnuteľný, musí existovať minimálne jeden seeder. Niekedy, za špeciálnych okolností, sa stane, že nikto nemá celý archív, ale každý z účastníkov má malú časť - nazýva sa distribuovaná kópia. Preto sa odporúča, po stiahnutí, nechať bežať bittorrent klient aspoň takú dlhú dobu, akú ste archív sťahovali, aby sa archív dostal medzi čo najviac ľudí a mohol byť ďalej rýchlo rozšírený.

Leecher: - klient torrentovej siete, ktorý ešte nemá kompletnú kópiu archívu. Keď nový klient začne sťahovať súbor, stáva sa leecherom, až pokiaľ nestiahne celý súbor a stane sa (prípadne) seederom. Názov 'leecher' (angl. leech = pijavica) nie je úplne presný, pretože za leechera sa normálne považuje niekto, kto veľa sťahuje a málo (alebo vôbec) posiela (berie - nedáva). V tomto význame je ale leecher užívateľ, ktorý dáta sťahuje, ale ešte nemá kompletnú kópiu a preto sa ešte ani nemôže stať seederom, hoci už aj rozosiela stiahnuté časti súborov.

Torrent súbor: Na to, aby klient mohol niečo stiahnuť z bittorrent siete, musí mať .torrent súbor. Tento súbor obsahuje informácie o tom, kde sa nachádza tracker a iné pre stiahnutie dôležité info. Archív je kompletná sada, určená na sťahovanie, obsahujúca jeden alebo viac súborov. Sťahovanie v tejto sieti je jednoduchá záležitosť - stiahnutie .torrent súboru v prehliadači a spustenie sťahovania v bittorrent kliente, kde si nastavíte, kam sa má archív stiahnuť. Samotný torrent súbor je malý, má len niekoľko kB, čiže jeho stiahnutie je otázkou sekúnd.

Share ratio: každý klient môže aj sťahovať aj zasielať časti daného súboru. Pomer medzi zasielaním a sťahovanim udáva tzv. share ratio. Medzi etiketu patrí nechať klienta
spusteného aj po skončení sťahovania, aby share ratio dosiahlo hodnotu aspoň 1,0, t.j. aby klient poskytol aspoň toľko dát, koľko stiahol.

2 uTorrent

Veľmi šikovný program na sťahovanie a zdielanie torrentov.
Inštalácia je jednoduchá, program sa nám prihovorí v slovenčine, ak ju máme uvedenú vo Windowse ako jazyk užívateľského rozhrania. Odporúčam odčiarknúť začiarkávacie tlačidlo Spustiť µTorrent pri štarte Windows a tiež všetky možnosti spojené s Ask.com.
Po inštalácii sa spustí sprievodca nastavením, kde si vyberieme typ pripojenia, porty pre komunikáciu

2.1 Popis programu

Hlavné okno pozostáva z niekoľkých kariet, zoznamov a editačného políčka pre hľadanie pomocou definovaných stránok, ako aj klasického panela s ponukami. Pri spustení programu sme na zozname torrentov, ktoré momentálne sťahujeme či seedujeme. Samozrejme je zatiaľ prázdny.
Z kariet je pre nás zaujímavá okrem karty všeobecné snáď karta súbory, na ktorej si môžeme pozrieť, aké súbory daný torrent obsahuje. Karta trackery nás informuje, aký tracker nám poskytuje informácie o aktuálnej dostupnosti torrentu.
Okno tiež obsahuje strom s kategóriami torrentov, pomocou ktorého môžeme filtrovať zobrazený zoznam, vypnúť sa dá cez ponuku NastaveniaZobraziť zoznam kategórií (skratka F7).
Editačné pole pre hľadanie: Program pôvodne hľadá cez Google v možnostiach si však môžeme nadefinovať vlastné stránky.

2.2 Užitočné nastavenia

Okno Možnosti aktivujeme skratkou CTRL+P.

Sekcia hlavné: odporúčam začiarknuť Pridať .!ut k nekompletným súborom.
Sekcia Rozhranie: začiarknuť Zobraziť akt. rýchlosť v záhlaví okna - máme tak lepší prehľad o tom, akou rýchlosťou sťahujeme a uploadujeme.
sekcia Adresáre: odporúčam vybrať priečinky, kde sa bude všetko sťahovať, aby sme to nemuseli stále nastavovať. presunúť si súbory môžeme aj po stiahnutí. začiarknuť Nové sťahovanie do:  a potom cez tlačidlo prehľadávať vyberieme priečinok, kde sa budú ukladať nekompletné súbory napr. d:temp
začiarknuť Kompletne stiahnuté presunúť do: a podobne ako v prvom prípade vybrať adresár pre kompletne stiahnutý torrent (napr. d:torrents). ostatné možnosti nastavíme podľa vlastného uváženia. :)
Sekcia Bittorrent: kódovanie (resp. šifrovanie) prenosu nastavíme na povolené.

2.3 Príklad na vyskúšanie sťahovania súboru

Stiahneme si obraz CD Ubuntu 9.04, ktorý si potom môžeme napáliť v napaľovacom softwari.
Pôjdeme na stránku http://www.ubuntu.com, tam prejdeme na odkaz Download or Get Ubuntu, odtiaľ prejdeme na Download now a tam Bittorrent. Tam klikneme na ubuntu-9.04-desktop-i386.iso.torrent
Po potvrdení v prehliadači by sa nám mal v zozname torrentov objaviť torrent s Ubuntu.
Upozorňujem, že po stiahnutí torrentu ho budeme naďalej zdieľať, kým ho nevymažeme zo zoznamu torrentov pomocou delete.

Autor textu: Marek Macko
Peter Teplický
admin fóra ÚNSS
mail: peter(bodka)teplicky(zavinac)unss(bodka)sk